Vegheați! Fiți și voi gata!

Duminica 1 din Advent – 27 noiembrie 2016

Vegheați! Fiți și voi gata! – Comentariu la Evanghelie de pr. Alberto Maggi, OSM

În acel timp, Isus le-a răspuns discipolilor săi: «Cum a fost în zilele lui Noe, tot așa va fi venirea Fiului omului: căci, cum era în acele zile dinaintea potopului, când oamenii mâncau și beau, se însurau și se măritau, până în ziua în care Noe a intrat în arcă și nu și-au dat seama până când a venit potopul și i-a luat pe toți, tot așa va fi și venirea Fiului omului. Atunci vor fi doi pe câmp: unul va fi luat, iar celălalt va fi lăsat; două vor măcina la moară: una va fi luată, iar cealaltă, lăsată.
Vegheați, așadar, căci nu știți în ce zi vine stăpânul vostru! Dar aceasta s-o știți: dacă ar ști stăpânul casei la care strajă vine hoțul, ar veghea și nu ar lăsa să i se spargă casa. De aceea, fiți și voi gata, pentru că Fiul omului vine în ceasul la care nu vă gândiți!».

Matei 24, 37-44

Liturgia primei duminici a Adventului ne prezintă un pasaj care nu-i tocmai ușor de înțeles, iar pentru a-l înțelege, trebuie să-l inserăm în contextul său, care este capitolul 24, începutul ultimului discurs al lui Isus, înainte de a fi arestat. Acest capitol 24 începea cu Isus care iese din templu și, în fața discipolilor care îi admiră splendoarea, spune: „nu va rămâne piatră peste piatră care să nu fie dărâmată”. De ce asta? A avut loc episodul cu oferta văduvei, care era golită de sânge oferind tot ce avea vistieriei templului. Așadar, pentru Isus, o instituție religioasă care, în loc să-i ajute pe cei slabi, se lasă întreținută de ei și îi exploatează în numele lui Dumnezeu, nu are dreptul să existe. Motiv pentru care Isus declară sfârșitul a toate acestea: iată, „nu va rămâne piatră peste piatră care să nu fie dărâmată”.

Dar acesta este doar începutul unei revolte, al unei schimbări care va avea loc în istorie și în umanitate. Și Isus continuă să afirme, folosind limbajul profetic, că soarele nu își va mai oferi splendoarea. Soarele în acea cultură reprezenta zeitățile păgâne. În această acțiune de schimbare a umanității, Isus cere colaborarea discipolilor săi. Anunțul Evangheliei al adevăratului Dumnezeu va aduce eclipsa divinităților false și, spune Isus, stelele vor începe să cadă. Cine sunt aceste stele? Stelele erau imagini ale regilor, ale oamenilor puternici, ale împăraților, care își bazau puterea pe aceste zeități. Când anunțul Evangheliei întunecă această divinitate, iată că acești regi, acești prinți, unul după altul, cad. Deci este începutul unei schimbări a omenirii și, spune Isus, astfel veți vedea în ceruri semnul fiului omului.

Ce este acest fiu al omului? Este titlul care apare cel mai mult în Evanghelii, împreună cu fiul lui Dumnezeu, și se află mereu în gura lui Isus. Expresia este preluată din cartea profetului Daniel, din capitolul al șaptelea, unde profetul, într-un vis, vede ridicându-se din mare, Marea Mediterană, patru fiare. Fiarele sunt imagini ale puterilor politice, cunoscute pentru ferocitatea lor, una mai brutală decât alta. Prima fiară reprezintă imperiul babilonian, apoi pe cel al mezilor, al perșilor. A patra este atât de oribilă încât profetul nici măcar nu știe cum să o descrie, și îl reprezintă pe Alexandru cel Mare. Ei bine, Dumnezeu va distruge aceste puteri politice inumane și va da puterea lui unui fiu al omului, expresie care înseamnă om. Adică, acțiunea lui Dumnezeu în umanitate este de a elimina tot ceea ce este inuman, pentru a face să triumfe umanul. Așadar, când Isus vorbește despre sine ca fiind fiul omului, ce înseamnă asta? Isus este fiul lui Dumnezeu în măsura în care îl reprezintă, îl manifestă pe Dumnezeu în condiția sa umană, dar este fiul omului în măsura în care îl reprezintă pe om în condiția sa divină. Iar această condiție divină nu este un privilegiu exclusiv al lui Isus, ci o ofertă pentru toți cei care îl îmbrățișează și care vor să-l urmeze.

În anunțurile patimilor, Isus va spune că toată ura, ranchiuna, ferocitatea instituției religioase nu vor fi împotriva lui Cristos, adică Mesia, pentru că Mesia este unul și, odată eliminat, instituția poate dormi liniștită, ci va fi împotriva fiului omului, iar acest lucru este periculos, pentru că nu este numai Isus, ci toți cei care îl urmează. Să ne amintim că mandatul de arestare nu era numai pentru Isus, ci pentru toți discipolii săi. Doctrina este periculoasă. Deci, când face anunțurile patimilor, Isus spune că fiul omului va fi osândit, va fi ucis, dar apoi va învia.

Această ofertă a condiției divine nu este un privilegiu al lui Isus, ci ea este oferită tuturor celor care îl urmează. Dar, spune Isus, trebuie să fim atenți pentru că… Și iată aici referirea la zilele lui Noe. Ce spune Isus? În zilele dinainte de potop mâncau şi beau, toate acțiuni normale. Dar trebuie să avem grijă ca această ofertă de plinătate a vieții să nu fie distrasă de ceea ce reprezintă rutina zilnică. Faptul potopului nu a fost sfârșitul lumii, ci a fost începutul unei noi umanități. Iar pentru ca această nouă umanitate să înceapă, Isus are nevoie de colaborare. Linia lui Isus, care este fiul omului, adică persoana pe deplin umană, complet umană, este umanizarea societății. Puterile, tot ce domină, sunt inumane, așa că acțiunea lui Isus este de a umaniza această umanitate. Dar acest lucru, la fel ca pentru el, nu va fi lipsit de durere.

Iată de ce Isus îi avertizează pe discipolii săi: vegheați, vegheați. Este aceeași invitație pe care o va face discipolilor săi în momentul agoniei din Ghetsemani, pentru că este limpede că puterile nu vor sta pe loc să vadă cum se erodează sistemul lor, ci se vor dezlănțui cu ferocitate, va avea loc persecuția ca și pentru Isus. Dar Isus ne-a dat asigurări: între cei care persecută și cei care sunt persecutați, Dumnezeu alege să stea mereu alături de cei persecutați.

Iar evanghelistul cuprinde în această învățătură ceea ce anunțase prin fericiri: cei care aleg să colaboreze cu Isus la împărăția lui Dumnezeu, chiar dacă se dezlănțuie persecuția, ei bine, aceasta va fi o fericire, care va confirma că Dumnezeu este de partea lor.

Pr. Alberto Maggi

Traducere realizată după transcrierea (nerevizuită de autor) de pe înregistrarea video.

Sursa: Centro Studi Biblici