Toate câte le are Tatăl sunt ale mele

Preasfânta Treime – 16 iunie 2019

Toate câte le are Tatăl sunt ale mele; Duhul va lua dintr-al meu şi vă va vesti – Comentariu la Evanghelie de pr. Alberto Maggi, OSM

Ioan 16,12-15

În acel timp, Isus le-a zis discipolilor săi:

«Mai am multe să vă spun, dar acum nu le puteți purta.

Însă când va veni el, Duhul adevărului, vă va călăuzi spre tot adevărul, căci nu va vorbi de la sine, ci va spune ceea ce va auzi și vă va vesti lucrurile care vor veni.

El mă va glorifica pe mine, pentru că dintr-al meu va lua și vă va vesti vouă. Toate câte le are Tatăl sunt ale mele; de aceea v-am spus că va lua dintr-al meu și vă va vesti».

Ioan 16,12-15

Pentru sărbătoarea Sfintei Treimi, liturgia ne propune Evanghelia după Ioan, capitolul 16, de la versetele 12 până la 15.

Evanghelistul scrie: „În acel timp, le-a zis Isus discipolilor săi: Multe lucruri…”, literalmente „multe mai am să vă spun, dar momentan nu sunteți capabili să le duceți povara”.

Ce vrea să spună Isus? Că îi poate înțelege mesajul numai cel care, asemenea lui, este gata să-și dăruiască viața. Discipolii încă nu sunt capabili să-și dea viața pentru alții. Acest lucru este valabil și pentru întreaga comunitate a credincioșilor, pentru creșterea celor care îl urmează pe Isus. Noi înțelegem mesajul lui Isus numai în măsura în care înălțăm nivelul nostru de iubire,  nu față de Dumnezeu, ci față de ceilalți.

Cu cât este mai mare iubirea față de ceilalți, cu atât este mai mare comunicarea divină față de om. Dar este important aici… Evanghelistul scrie: „mai am să vă spun”. Adică Isus vorbește, vorbește cu adevărat. Acest lucru a fost atât de adevărat încât în comunitățile primare exista, de exemplu, Sfântul Ignațiu, care, în scrisoarea către Efeseni scrie: „să nu dați atenție nimănui decât lui Isus Mesia care continuă să vorbească cu adevărat”. Isus continuă să vorbească. El continuă să vorbească în liturgia euharistică, continuă să vorbească prin profeții săi… Este nevoie de urechi și inimi care să-l asculte.

Și Isus continuă: „când va veni el, Duhul adevărului…”. Acest adevăr este menționat de trei ori. „Vă va călăuzi spre întregul adevăr”. Duhul Sfânt este numit Duhul adevărului și călăuzește către întregul adevăr. Tema adevărului este foarte dragă evanghelistului. Ca răspuns dat unuia dintre discipoli, lui Toma, Isus spusese: „Eu sunt calea, adevărul și viața”. Isus este adevărul, nu are adevărul. Și este important acest lucru.

Ce este acest adevăr în Evanghelie? Nu este o doctrină pe care o posedăm, pentru că cei care au adevărul, cei care posedă o doctrină, în mod inevitabil se separă de cei care nu gândesc ca ei și se consideră îndreptățiți să-i judece. Acest adevăr nu îl avem, ci suntem și îl facem.

Și ce înseamnă să fii și să faci adevărul? Adevărul nu se exprimă prin formule doctrinare, ci prin acțiuni care comunică viață altora. A fi în adevăr înseamnă a fi în deplină sintonie cu dinamismul iubirii Creatorului, care se îngrijește de viața creaturilor sale. Vă va călăuzi spre adevărul întreg, căci nu va vorbi de la sine, ci va spune ceea ce va auzi și vă va vesti lucrurile viitoare”.

Ce înseamnă acest anunț al lucrurilor viitoare? Nu este o nouă relație a lui Dumnezeu din partea Duhului, ci actualizarea unuia și aceluiași mesaj al lui Isus în moduri și forme noi pentru întreaga comunitate.

Comunitatea se schimbă, comunitatea se transformă, crește, apar noi nevoi, se ivesc noi probleme, ei bine, acțiunea Duhului ne va face să înțelegem, grație mesajului lui Isus, cum să răspundem acestor nevoi. Prin urmare, garanția Spiritului prezent în comunitate este că în fața noilor cerințe, a noilor nevoi ale comunității, se vor găsi mereu noi răspunsuri. Nu trebuie să dăm răspunsurile vechi, ci trebuie să fim întotdeauna capabili, datorită mesajului lui Isus, singurul mesaj al lui Isus, să dăm răspunsuri noi.

„El mă va glorifica pe mine”. A glorifica înseamnă a face de fiecare dată tot mai evidentă iubirea lui Isus față de ai săi. „Pentru că va lua din ceea ce este al meu și vă va vesti vouă”. Deci, nu un mesaj nou, ci înțelegerea aceluiași mesaj. „Tot ce are Tatăl este al meu”. Ceea ce au Isus și Tatăl este Duhul, plinătatea iubirii.

„De aceea v-am spus că va lua dintr-al meu și vă va vesti vouă”. Iar verbul „a vesti” este repetat de trei ori. Înțelesul acestui pasaj foarte important este că ceea ce este Dumnezeu și ceea ce este omul nu poate fi cunoscut decât prin grade tot mai profunde de cunoaștere și experiență. Există o iubire primită și iubire comunicată: cu cât iubirea comunicată este mai mare, cu atât este mai mare posibilitatea de a primi această iubire din partea Tatălui.

Pr. Alberto Maggi, biblist.

Traducere realizată după transcrierea (nerevizuită de autor) de pe înregistrarea video.

Sursa: Centrul de Studii biblice