Tagged: parabole

Via o va da în arendă altor viticultori

În acel timp, Isus le-a zis arhiereilor și bătrânilor poporului: «Ascultați o altă parabolă: era odată un stăpân care a plantat o vie, a înconjurat-o cu un gard, a săpat un teasc și a construit un turn. Apoi a dat-o în arendă unor viticultori și a plecat în călătorie…

Vameșii și desfrânatele v-au luat locul în împărăția lui Dumnezeu

În acel timp, Isus le-a zis arhiereilor și bătrânilor poporului: «Ce părere aveți? Un om avea doi fii. S-a apropiat de primul și i-a zis: „Fiule, du-te azi și lucrează în vie!”. El i-a răspuns: „Nu vreau”, dar apoi i-a părut rău și s-a dus. Apoi s-a apropiat de celălalt și i-a spus la fel, iar el i-a răspuns…

Ochiul tău este rău pentru că eu sunt bun?

În acel timp, Isus le-a spus discipolilor săi această parabolă: «Împărăția cerurilor este asemenea stăpânului care a ieşit dis-de-dimineață ca să tocmească lucrători în via sa. După ce s-a înțeles cu lucrătorii cu un dinar pe zi, i-a trimis în via lui. Ieșind la ceasul al treilea, a văzut pe alții stând în piață și le-a spus…

Nu-ți spun până la șapte ori, ci până la șaptezeci de ori șapte

În acel timp, Petru, apropiindu-se, i-a zis lui Isus: «Doamne, de câte ori să-l iert pe fratele meu care greșește împotriva mea? De șapte ori?». Isus i-a spus: «Nu-ți spun până la șapte ori, ci până la șaptezeci de ori șapte. De aceea, împărăția cerurilor este asemănată cu un rege care a vrut să încheie conturile cu servitorii săi…

Merge și vinde tot ce are și cumpără țarina aceea

În acel timp, Isus a spus: Împărăția cerurilor este asemenea comorii ascunse într-un ogor, pe care un om, găsind-o, o ascunde și, plin de bucurie, merge și vinde tot ce are și cumpără ogorul acela. La fel, împărăția cerurilor este asemenea unui negustor care caută mărgăritare frumoase…

Lăsați-le pe amândouă să crească împreună până la seceriș

În acel timp, Isus le-a prezentat mulțimilor o altă parabolă: Împărăția cerurilor se aseamănă cu un om care a semănat sămânță bună în ogorul său. Dar pe când oamenii dormeau, a venit dușmanul lui, a semănat neghină prin grâu și a plecat. Când a răsărit grâul și a dat rod, atunci s-a văzut și neghina…

Iată, semănătorul a ieșit să semene

În ziua aceea, ieșind Isus din casă, s-a așezat pe țărmul mării. S-a adunat lângă el o mulțime atât de mare încât el s-a urcat în barcă și s-a așezat, în timp ce toată mulțimea stătea pe țărm. El le spunea multe în parabole: Iată, semănătorul a ieșit să semene…

De ce vrem să stabilim limite pentru Dumnezeu?

În cuvinte, toți suntem dispuși să recunoaștem că da, Dumnezeu este milostivire. Dar apoi simțim imediat nevoia să „temperăm” această revelație a lui Isus cu un frumos: dar Dumnezeu este și dreptate. Mi se pare că suntem aproape invidioși pe această milostivire divină gratuită și necondiționată, pentru că așa este. Pentru noi toate acestea nu sunt bune…

Parabola samariteanului milostiv

Acum două mii de ani, Isus a schimbat în mod radical două concepte importante, care sunt pietrele de temelie ale fiecărei religii, cel de credincios și cel de aproapele. În religia ebraică, ca și în alte religii, prin credincios se înțelege cel care se supune Dumnezeului său prin respectarea legilor sale…