Ochii mei au văzut mântuirea ta

Duminica a 4-a de peste an – 2 februarie 2020

Ochii mei au văzut mântuirea ta – Comentariu la Evanghelie de pr. Alberto Maggi, OSM

Luca 2, 22-40

După ce s-au împlinit zilele purificării lor, după Legea lui Moise, Maria și Iosif l-au dus pe copil la Ierusalim, ca să-l ofere Domnului, după cum este scris în Legea Domnului: «Orice prim născut de parte bărbătească va fi numit sfânt pentru Domnul» și să aducă jertfă, după cum este spus în Legea Domnului, «o pereche de turturele sau doi pui de porumbel».

Și iată că era la Ierusalim un om cu numele Simeon și acesta era un om drept și evlavios care aștepta mângâierea lui Israel și Duhul Sfânt era asupra lui. Îi fusese revelat de Duhul Sfânt că nu va vedea moartea înainte de a-l vedea pe Cristosul Domnului. A fost condus de Duhul Sfânt la templu, iar când părinții l-au adus pe copilul Isus ca să facă după obiceiurile Legii cu privire la el, l-a luat în brațe și l-a binecuvântat pe Dumnezeu, spunând: «Acum, slobozește-l pe slujitorul tău, Stăpâne, după cuvântul tău, în pace, căci au văzut ochii mei mântuirea ta pe care ai pregătit-o înaintea tuturor popoarelor: lumină pentru a te revela neamurilor și slava poporului tău, Israel».

Tatăl și mama lui se mirau de cele spuse despre el. Simeon i-a binecuvântat și i-a spus Mariei, mama lui: «Iată, acesta este pus spre căderea și învierea multora în Israel și, ca semn de contradicție, și ție o sabie îți va străpunge sufletul, ca să se dezvăluie gândurile din multe inimi».

Era acolo și Ana, profetesa, fiica lui Fanuel, din tribul lui Așer. Aceasta era mult înaintată în vârstă. După ce trăise cu bărbatul ei șapte ani de la fecioria ei, era acum văduvă și ajunsese la optzeci și patru de ani. Ea nu părăsea templul, slujind zi și noapte prin posturi și rugăciuni. Fiind prezentă și ea, îl mărturisea pe Dumnezeu și vorbea despre copil tuturor celor care așteptau eliberarea Ierusalimului. Când au împlinit toate după Legea Domnului, s-au întors în Galileea, în cetatea lor, Nazaret. Iar copilul creștea și se întărea, plin de înțelepciune, și harul lui Dumnezeu era asupra lui.

Luca 2, 22-40

În ciuda experienței extraordinare a Duhului pe care părinții lui Isus au avut-o, în special mama lui, ei sunt încă ancorați în tradiția poporului, care vede relația cu Dumnezeu bazată pe respectarea Legii, pe supunerea față de Legea sa.

Evanghelistul, în acest episod, vrea să anticipeze, să înfățișeze dificultatea pe care Isus o va avea în a-i propune poporului său o relație diferită cu Dumnezeu, care nu mai este bazată pe supunerea față de legile sale, ci pe îmbrățișarea Duhului său și a iubirii sale.

Iată deci că evanghelistul, în episodul cunoscut sub numele de „Prezentarea lui Isus la Templu”, prezintă două grupuri contrare: unul reprezentat de părinții lui Isus, care duc copilul pentru a îndeplini un ritual inutil, pentru că intenționează să-l facă fiu al lui Abraham pe cel care în schimb este deja fiu al lui Dumnezeu, iar pe de altă parte, omul Duhului, Simeon, care intenționează să împiedice ritualul inutil. Părinții merg pentru purificarea mamei – pentru că nașterea unui copil o făcea pe mamă necurată și, prin urmare, femeia trebuia să se purifice printr-o ofrandă, iar aici este ofranda celor mai săraci, a unei perechi de turturele – și mai ales pentru a plăti răscumpărarea fiului. De fapt, pe fiecare prim născut de parte bărbătească Domnul îl voia pentru sine. Dacă părinții îl doreau, trebuiau să-i plătească echivalentul a douăzeci de zile de muncă, adică cinci sicli.

Ei bine, în timp ce Maria și Iosif cu copilul se îndreaptă spre Templu pentru a săvârși acest ritual, evanghelistul ne prezintă cu surprindere… Evanghelistul folosește o expresie care indică uimirea: Iată… La Ierusalim era un om cu numele Simeon, care înseamnă „Domnul a ascultat”. El este omul Duhului, care încearcă să împiedice ritualul inutil. Într-adevăr, Simeon ia copilul în brațe, în timp ce părinții voiau să împlinească toate cele prescrise de Lege, și pronunță o profeție care îi lasă derutați pe părinți. De fapt, spune despre Isus că va fi gloria poporului său, Israel, iar Maria și Iosif știau asta, era misiunea lui Mesia, a Fiului lui Dumnezeu, dar, iată noutatea: lumină pentru a te revela neamurilor, adică popoarelor păgâne.

Iubirea lui Dumnezeu, anunță Simeon, este universală, nu mai este pentru un popor – poporul ales –, ci este pentru întreaga omenire. Prin urmare, dușmanii lui Israel, adică păgânii, nu mai trebuie să fie dominați – așa cum credeau ei, așa cum prezenta tradiția –, ci primiți ca frați.

Apoi Simeon îi dă o binecuvântare Mariei, care se termină într-un mod destul de sinistru. El spune că Isus… Și îl înfățișează ca fiind ceea ce mai târziu Luca va prezenta în Evanghelia sa ca „o piatră”, o piatră care poate fi unghiulară, care este folosită pentru construcție, sau o piatră care îi face pe oameni să se poticnească, să se distrugă. Și de fapt va spune despre Isus că el este aici pentru căderea și învierea multora în Israel și, ca semn de contradicție, și ție, deci i se adresează Mariei, mamei lui Isus, o sabie îți va străpunge sufletul, adică viața.

Care este semnificația acestei săbii care străpunge întreaga viață a Mariei? Sabia, atât în Vechiul cât și în Noul Testament, este imaginea Cuvântului lui Dumnezeu, care este la fel de eficient ca o sabie. Va spune autorul Scrisorii către Evrei: „Cuvântul lui Dumnezeu este… ca o sabie… care ajunge… până la încheieturi și măduvă și până la punctul de despărțire al sufletului și al duhului”. Deci Simeon îi anunță Mariei, care reprezintă poporul lui Israel, că pentru ea cuvântul acestui Fiu va fi ca o sabie care o va constrânge să facă niște alegeri, și niște alegeri foarte dureroase.

De altfel, în următorul episod pe care evanghelistul îl va prezenta, cel al regăsirii lui Isus în Templu, va face ca primele și singurele cuvinte pe care Isus le va adresa mamei sale să fie cuvinte de mustrare. Este încă lung drumul Mariei. Maria va trebui să înțeleagă că, din mamă a Fiului, va trebui să se transforme în discipolă. O cale lungă și dureroasă, ca o sabie care străpunge sufletul.

Pr. Alberto Maggi

Traducere realizată după transcrierea (nerevizuită de autor) de pe înregistrarea video.

Sursa: Centrul de Studii biblice