Nu vă temeți de cei care ucid trupul

Duminica a 12-a de peste an – 21 iunie 2020

Nu vă temeți de cei care ucid trupul – pr. Alberto Maggi OSM

Matei 10, 26-33

În acel timp, Isus i-a trimis pe cei doisprezece, poruncindu-le: «Nu vă temeți de ei, căci nu este nimic ascuns care nu va fi descoperit și nimic secret care nu va fi cunoscut! Ceea ce eu vă spun în întuneric spuneți la lumină și ceea ce vă spun la ureche predicați de pe acoperișuri!

Nu vă temeți de cei care ucid trupul, dar nu pot ucide sufletul! Temeți-vă mai degrabă de cel care poate să piardă și trupul, și sufletul în Gheenă!

Oare nu se vând două vrăbii pe un ban? Totuși, niciuna dintre ele nu cade pe pământ fără știrea Tatălui vostru. Vouă însă vă sunt numărate toate firele de păr de pe cap. Așadar, nu vă temeți! Voi valorați mai mult decât multe vrăbii.

Oricine va da mărturie pentru mine înaintea oamenilor, voi da și eu mărturie pentru el înaintea Tatălui meu cel din ceruri. Însă oricine mă va renega înaintea oamenilor îl voi renega și eu înaintea Tatălui meu cel din ceruri».

Matei 10, 26-33

Isus i-a trimis pe discipoli să anunțe vestea cea bună și îi avertizează că vor întâmpina o opoziție mortală din partea celor trei domenii în care se exercită puterea: din partea religiei, unde puterea este exercitată în numele lui Dumnezeu; din partea guvernanților, unde puterea este exercitată în numele regelui, și chiar din partea familiei, unde capul familiei, tatăl, avea putere absolută. Dar Isus ne invită să nu ne temem de ei, pentru că Dumnezeu se pune mereu de partea celor care vestesc viața și niciodată de partea celor care o iau. Și de trei ori în acest pasaj pe care îl vom vedea, Isus repetă această invitație de a nu ne teme.

Prima este: „Nu vă temeți de ei, căci nu este nimic ascuns care nu va fi descoperit și nimic secret care nu va fi cunoscut!”. Tipic pentru orice formă de putere este acoperirea și ascunderea. Întăriți de autoritatea lor, conducătorii religioși își impun puterea prin frică, dar Isus ne invită să nu ne temem nici măcar de conducătorii religioși, pentru că anunțul mesajului său va dezvălui adevărata față a Tatălui, demascând astfel intrigile și comploturile liderilor religioși.

Și apoi Isus ne adresează invitația: „Ceea ce eu vă spun în întuneric spuneți la lumină și ceea ce vă spun la ureche predicați de pe acoperișuri!”. Acoperișurile sunt acoperișuri palestiniene care nu sunt înclinate, ci sunt terase plate; erau cele mai înalte puncte din sat. Ei bine, Isus ne invită să vestim tuturor, să facem auzit de toți mesajul lui. Persecuția care se va dezlănțui nu numai că nu va reuși să-i reducă la tăcere pe discipoli, ci va folosi pentru a proclama Evanghelia de pe acoperișuri, de pe locurile cele mai înalte, tuturor.

A doua invitație este: Nu vă temeți de cei care ucid trupul, dar nu au puterea de a ucide viața!”. Termenul grecesc este „psyché”, care este tradus cu „suflet”, dar indică viața. „Temeți-vă mai degrabă de cei care au puterea de a distruge și trupul, și viața în Gheenă!”. Ce vrea să spună Isus? Dacă opoziția față de valorile unei societăți nedrepte poate provoca persecuții și chiar pierderea vieții fizice, atenție!, pentru că aderarea la valorile nedrepte ale societății distruge complet persoana. Prin urmare, Isus ne invită să nu ne temem de persecuție, ci să fim atenți să nu aderăm la un sistem nedrept care ne poate distruge complet viața.

Apoi Isus dă un exemplu, preluat din cultura vremii, unde vrăbiile erau considerate cele mai inutile ființe vii pentru că erau dăunătoare, deci elementul cel mai de jos al creației. Cu toate acestea, spune Isus, „Oare nu se vând două vrăbii pe un ban? Totuși, niciuna dintre ele nu va cădea pe pământ fără…”. Textul grecesc al lui Matei spune: „fără Tatăl vostru”. Traducerea actuală, „fără voia Tatălui vostru”, nu este corectă. Biblia de la Ierusalim (La Bible de Jérusalem) traduce: „à l’insu”, „fără știrea”, iar în pasajul paralel din Luca este scris: „Oare nu se vând cinci vrăbii pe doi bani? Totuși, niciuna dintre ele nu este uitată înaintea lui Dumnezeu”. Deci ce înseamnă: „Niciuna dintre ele nu va cădea pe pământ fără Tatăl vostru?”. Fără ca Tatăl nostru să știe, nu că Dumnezeu decide. Din păcate, din această traducere greșită s-a născut acel proverb blasfemator: „Non cade foglia che Dio non voglia” (Nimic nu se întâmplă fără voia lui Dumnezeu). Nu este așa. Nu Dumnezeu decide, ci Isus le spune discipolilor săi: „Uitați-vă că Dumnezeu are grijă și își dă seama chiar și de cele mai mici elemente ale creației: cu atât mai mult se va îngriji de voi!”.

Și, de fapt, primele două invitații de a nu ne teme sunt acum rezumate în a treia: „Vouă însă vă sunt numărate toate firele de păr de pe cap. Așadar, nu vă temeți! Voi valorați mai mult decât multe vrăbii”. Dacă Dumnezeu își dă seama de ceea ce se întâmplă cu elementele cele mai mici ale creației, cu atât mai mult își dă seama de voi. Și Isus chiar ne asigură că firele de păr de pe cap… Nimeni nu poate ști câte fire de păr are pe cap, dar Tatăl știe. Așadar, aceasta este o invitație de a avea încredere deplină, de a ne încredința Domnului, de a merge cu el să comunicăm viața și certitudinea că Dumnezeu va fi mereu de partea celor asupriți și niciodată de partea asupritorilor, mereu de partea celor care comunică viața și niciodată de partea celor care o iau.

Și apoi ultimul avertisment este invitația de a-l recunoaște mereu pe Domnul; a-l recunoaște pe Isus echivalează cu a fi recunoscuți ca discipoli ai săi. Dar pentru a face acest lucru, trebuie să renegăm trecutul nostru nedrept, altfel vom ajunge ca Petru care va sfârși prin a-l renega pe Isus.

Pr. Alberto Maggi

Traducere realizată după transcrierea (nerevizuită de autor) de pe înregistrarea video.

Sursa: Centrul de Studii Biblice