Nu-ți spun până la șapte ori

Joi din săptămâna a 19-a de peste an – 12 august 2021

Nu-ți spun până la șapte ori, ci până la șaptezeci de ori șapte

De ce?

În acel timp, Petru, apropiindu-se, i-a zis lui Isus: «Doamne, de câte ori să-l iert pe fratele meu care greșește împotriva mea? De șapte ori?».
Isus i-a spus: «Nu-ți spun până la șapte ori, ci până la șaptezeci de ori câte șapte.
De aceea, împărăția cerurilor este asemănată cu un rege care a vrut să încheie conturile cu servitorii săi. Când a început să ceară conturile, i-a fost prezentat unul care îi datora zece mii de talanți. Întrucât nu putea să-i restituie, stăpânul a poruncit ca să fie vândut el, soția, copiii și tot ce avea și să achite datoria. Atunci, servitorul s-a prosternat în fața lui, zicându-i: „Stăpâne, ai răbdare cu mine și-ți voi restitui totul!”. Stăpânului i s-a făcut milă de servitorul acela, l-a lăsat să plece și i-a iertat datoria.
Dar, ieșind, servitorul acela l-a găsit pe unul care era servitor împreună cu el și care îi datora o sută de dinari. Înșfăcând-l, îl strângea de gât, spunându-i: „Dă-mi ceea ce îmi ești dator!”. Căzând în genunchi, cel care era servitor împreună cu el îl implora zicându-i: „Ai răbdare cu mine și îți voi restitui!”. Dar el nu a vrut; dimpotrivă, a mers și l-a aruncat în închisoare până când îi va fi plătit datoria.
Văzând deci ceilalți servitori cele petrecute, s-au întristat foarte mult și, venind, au povestit stăpânului toate cele întâmplate. Atunci, chemându-l stăpânul lui, i-a zis: „Servitor rău, ți-am iertat toată datoria aceea pentru că m-ai rugat. Nu trebuia să te înduri și tu de cel care este servitor ca și tine așa cum eu m-am îndurat de tine?”. Și, mâniindu-se, stăpânul l-a dat pe mâna călăilor până va fi plătit toată datoria.
Tot așa vă va face și Tatăl meu ceresc dacă nu veți ierta fiecare fratelui său din inimă».
Când a terminat Isus cuvintele acestea, a plecat din Galileea și a venit în ținuturile Iudeii, dincolo de Iordan.

Matei 18,21-19,1

De ce să iertăm? Și în ce măsură putem ierta fără să părem slabi sau să fim duși de nas? După ce a menționat cuvintele folosite ca un fel de protocol pentru a vindeca dezacordurile din cadrul comunității creștine în curs de dezvoltare, Matei prezintă întrebarea lui Petru: de câte ori? Rabinii hotărâseră că de trei ori era un semn de mare milostivire. Petru, crezând probabil că exagerează, dublează. Isus supralicitează: Petru, trebuie să ierți mereu pentru că Dumnezeu te iartă mereu. Și acesta este motivul pentru care trăim în iertare, față de noi înșine, față de ceilalți, chiar cu riscul să părem niște idioți într-o lume care mestecă ura și răzbunarea. Dacă ne-am descoperit iubiți și iertați, luminați în zonele noastre de umbră, dacă datoria noastră stratosferică ne-a fost iertată, atunci devenim capabili să ne oferim pace și să pacificăm relațiile noastre cu ceilalți. Iertăm pentru că suntem iertați, nu pentru că suntem mai buni sau mai evlavioși.

Paolo Curtaz

Sursa: Paolo Curtaz