Marta, pentru multe te mai îngrijești și te frămânți

Joi din săptămâna a 17-a de peste an – 29 iulie 2021

L-a primit în casa ei o femeie cu numele de Marta. Maria a ales partea cea bună

Marta

În acel timp, Isus a intrat într-un sat. O femeie cu numele de Marta l-a primit în casa ei. Aceasta avea o soră numită Maria, care, stând la picioarele Domnului, asculta cuvântul lui. Însă Marta era ocupată cu multele griji ale casei.
Venind la el, i-a zis: «Doamne, nu-ți pasă că sora mea m-a lăsat singură să servesc? Spune-i să mă ajute!». Domnul, răspunzând, i-a zis: «Marta, Marta, pentru multe te mai îngrijești şi te frămânți, însă un lucru e necesar: Maria şi-a ales partea cea bună, care nu-i va fi luată».

Luca 10,38-42

Vreau să iau poziție de partea Martei care, timp de multe secole, a fost opusă în mod necorespunzător sorei sale Maria. Isus se refugia de bună voie în casa lor, îndepărtându-se de Ierusalimul care ucide profeții. Iar Luca, înlocuind clișeele ca întotdeauna, le pune pe cele două surori să-l întâmpine pe Domnul când bărbatul casei, Lazăr în acest caz, era cel care trebuia să facă acest lucru. Maria se ghemuiește la picioarele Domnului, iar Marta începe să pregătească ceva de mâncare. Cuvintele lui Isus despre frământările Martei au fost folosite de noi, creștinii, pentru a exalta viața contemplativă în detrimentul celei active. Ce prostie! Acțiunea și contemplarea sunt esențiale una pentru cealaltă. Acțiunea ia naștere din contemplarea iubirii. Contemplarea este falsă dacă nu duce la acțiune. Sunt sigur că Isus, la sfârșitul episodului, s-a ridicat să-i dea o mână de ajutor Martei și să mănânce cu poftă… Deci, trăiască Martele, care în realitate se ocupă nu numai de suflet, ci și de stomacurile discipolelor și ale discipolilor!

Paolo Curtaz

Sursa: Paolo Curtaz