Isus a fost ispitit de Satana, iar îngerii îi slujeau

Duminica 1 din Postul Mare – 14 februarie 2021

Isus a fost ispitit de Satana, iar îngerii îi slujeau – Comentariu la Evanghelie de pr. Alberto Maggi OSM

Marcu 1,12-15

În acel timp, Duhul l-a dus pe Isus în pustiu. Iar în pustiu a stat timp de patruzeci de zile, fiind ispitit de Satana. Acolo era împreună cu fiarele, iar îngerii îi slujeau.

După ce Ioan a fost închis, Isus a venit în Galileea, proclamând evanghelia lui Dumnezeu și spunând: «S-a împlinit timpul și s-a apropiat împărăția lui Dumnezeu. Convertiți-vă și credeți în evanghelie!».

Marcu 1,12-15

Pentru prima duminică a Păresimilor, liturgia ne prezintă pasajul ispitirilor lui Isus în deșert din Evanghelia după Marcu, iar Isus în aceste ispitiri ale lui Marcu nu se roagă și nu postește. De ce? Evanghelistul nu intenționează să prezinte un episod din viața lui Isus, ci întreaga existență a lui Isus. Știm că numărul patruzeci are în Biblie o valoare figurativă, nu are valoare matematică sau aritmetică, ci reprezintă o generație. Așadar, în aceste câteva versete evanghelistul ne arată care a fost întreaga existență a lui Isus; deci nu un episod din care Isus a ieșit învingător, ci întreaga viață a lui Isus.

La versetul 12 al capitolului 1 evanghelistul scrie: „Și imediat Duhul…”. Acel duh pe care Isus l-a primit în momentul botezului său, iar acum ca răspuns față de iubirea lui Dumnezeu, este iubirea față de oameni, o iubire care îl conduce la eliberarea lor. „Și imediat Duhul l-a condus…”. Verbul folosit de evanghelist este foarte dur, „l-a alungat”, pentru a indica urgența acestei activități, „în pustiu”. Acest pustiu amintește de pustiul Exodului, calea eliberării pe care Isus a venit acum să o ducă la împlinire pentru a-i elibera pe ai săi.

„Și a rămas în pustiu timp de patruzeci de zile. Așa cum am spus mai înainte, nu indică un episod din viața lui Isus, ci întreaga existență a lui Isus, „și a fost ispitit de Satana. Verbul „a ispiti” din această Evanghelie este atribuit în mod paradoxal celor care se considerau în cultura acelui timp ca fiind cei mai apropiați de Domnul, fariseii. Ei sunt ispititorii lui Isus pentru că sunt ca satana, diavolul care dezbină; ei îi despart pe oameni de Dumnezeu, pe bărbat de femeie și pe oameni între ei. Este ispitit de satana, iar epitetul de „satană” Isus îl va adresa tocmai unuia dintre discipolii săi, Petru, care nu acceptă orientarea lui Isus pentru a merge și a comunica viață; el vrea un Mesia al puterii și nu înțelege că, din contră, Isus va fi învins de putere.

Și apoi, scrie evanghelistul, că „stătea cu fiarele”. În cartea lui Daniel, fiarele indică imperiile, puterea, ceea ce poate aduce moartea. Deci, toată viața lui, Isus era în pericolul de a-și pierde viața. „Și îngerii îl slujeau”. Îngerii apar pentru prima dată într-o atitudine de slujire. Acești îngeri, pe care îi vom vedea mai târziu, sunt reprezentați de femei în Evanghelia după Marcu. Femeile vor fi cele care… Prima va fi soacra lui Petru cea care îl va sluji pe Isus, iar ultima dată când termenul va fi atribuit unor persoane va fi în cazul femeilor prezente la răstignire, care l-au urmat din Galileea. În timp ce discipolii se ceartă între ei de-a lungul întregii Evanghelii pentru a ști cine este cel mai important, cine este mai presus de ceilalți, femeile, care erau considerate ființele cele mai îndepărtate de Dumnezeu, sunt cele care au înțeles că comuniunea cu Dumnezeu are loc prin slujire, și evanghelistul folosește verbul „diakoneo”, de unde și cuvântul diacon, care înseamnă o slujire desfășurată în mod liber, din iubire. În capitolul zece, chiar în timpul unei discuții cu discipolii săi, Isus va fi cel care va spune că el nu a venit să fie slujit, ci să slujească. Slujirea desfășurată în mod liber, cu dragoste și generozitate, este singura garanție a comuniunii cu Dumnezeu.

Și imediat după aceea evanghelistul spune: „După ce Ioan a fost arestat”. Iată fiarele sălbatice. Atât Ioan, cât și Isus vestesc o invitație la schimbare, dar cei care dețin puterea nu au nicio intenție de a se schimba și vor să-i persecute pe toți cei care o vestesc.

Pr. Alberto Maggi, biblist.

Traducere realizată după transcrierea (nerevizuită de autor) de pe înregistrarea video.

Sursa: Centrul de Studii Biblice