Invitați

Joi din săptămâna a 20-a de peste an – 19 august 2021

Mergeți și, oricâți veți găsi, chemați-i la nuntă!

În acel timp, Isus a luat cuvântul și le-a vorbit [arhiereilor și fariseilor] în parabole, zicând: «Împărăția cerurilor este asemenea unui rege care a făcut nuntă pentru fiul său. Și i-a trimis pe servitorii lui să-i cheme pe cei invitați la nuntă. Însă ei nu au voit să vină.
A trimis din nou alți servitori, zicându-le: Spuneți celor invitați: „Iată, am pregătit ospățul; taurii mei și animalele îngrășate sunt tăiate și toate sunt gata. Veniți la nuntă!”. Dar ei nu au luat în seamă și s-au dus care la ogorul său, care la negustoria lui; iar ceilalți i-au prins pe servitorii lui, i-au batjocorit și i-au ucis. Atunci regele a fost cuprins de mânie și, trimițând armatele sale, i-a ucis pe criminalii aceia, iar cetatea lor a incendiat-o.
Apoi a spus servitorilor săi: „Nunta este pregătită, dar cei chemați nu au fost vrednici. Mergeți, așadar, la intersecțiile drumurilor și, oricâți veți găsi, chemați-i la nuntă”. Servitorii aceia au ieşit pe drumuri și i-au adunat pe toți pe care i-au găsit, răi și buni, și sala de nuntă s-a umplut.
Când a intrat regele ca să-i vadă pe cei care stăteau, a zărit acolo un om care nu era îmbrăcat cu haina de nuntă și i-a spus: „Prietene, cum ai intrat aici neavând haina de nuntă?”. El a amuțit. Atunci regele a zis slujitorilor: „Legați-i picioarele și mâinile și aruncați-l afară în întuneric! Acolo va fi plânset și scrâșnirea dinților”.
Căci mulți sunt chemați, dar puțini aleși».
Atunci fariseii s-au dus să țină sfat ca să-l prindă în vorbă.

Matei 22,1-14

Desigur, nu ne revenea nouă acel loc ca invitați! Îi revenea poporului lui Israel. Și multor oameni drepți care își trăiesc credința fără să o manifeste. Dar pentru ei, așa cum ni se întâmplă uneori și nouă, viața părea prea încărcată de activități pentru a avea timp de a se ocupa de lucrurile lui Dumnezeu… Astfel, Matei și comunitatea sa interpretează distrugerea Ierusalimului de către romani ca o consecință a faptului că nu au îmbrățișat venirea lui Mesia. Ne-a revenit nouă, cerșetori ai fericirii la răscruci de drumuri, inconstanți și fragili, să le luăm locul, fără merit, fără condiții decât una singură: să purtăm hainele potrivite. Contradictorie ca cerință: un cerșetor cu siguranță nu are o haină de nuntă! Dar are haina, obișnuința dorinței, a cercetării, a curiozității. Numai acest lucru ni se cere tuturor: să nu considerăm ca sigur faptul că am fost invitați, să nu ne obișnuim cu ideea că am devenit rude cu Dumnezeu…

Paolo Curtaz

Sursa: Paolo Curtaz