Îndemnat de bucurie

Miercuri din săptămâna a 17-a de peste an – 27 iulie 2021

Merge şi vinde tot ce are şi cumpără ogorul acela

Matei 13,44-46

În acel timp, Isus a spus: «Împărăția cerurilor este asemenea comorii ascunse într-un ogor, pe care un om, găsind-o, o ascunde şi, plin de bucurie, merge şi vinde tot ce are şi cumpără ogorul acela.

La fel, împărăția cerurilor este asemenea unui negustor care caută mărgăritare frumoase. Când găsește un mărgăritar de mare valoare, merge, vinde tot ce are şi îl cumpără».

Matei 13,44-46

Îndemnat de bucurie. Lucrătorul este îndemnat de bucurie. Bucuria neașteptată și neprevăzută de a fi descoperit ceva de neimaginat îl îndeamnă să facă alegeri drastice, irevocabile. Așa se prezintă Dumnezeul lui Isus, ca purtător al unei bucurii fără egal. Tocmai bucuria este cea care îl îndeamnă pe muncitor să-și adune toate economiile pentru a avea destui bani ca să cumpere ogorul în care este ascunsă comoara. Și tot bucuria, chiar dacă nu este menționată în mod explicit, este cea care îl mișcă pe negustorul de perle care, în rătăcirile sale, găsește cea mai prețioasă perlă dintre toate și care îl îndeamnă să vândă tot ce are pentru a o obține. Amândoi vând tot ceea ce au. Puțin, pentru muncitor. Foarte mult, pentru negustor. Este un mod explicit de a spune că merită să dai tot ce ai pentru a cumpăra ogorul și perla. Nimic nu este egal cu bucuria de a ne descoperi iubiți de Dumnezeu. Faptul de a ajunge să vândă totul, pentru lucrător și negustor, nu este o formă de sacrificiu, ci ei sunt motivați de bucuria pe care o simt.

Paolo Curtaz

Sursa: Paolo Curtaz