Îndată lepra l-a părăsit și a fost curățat

Duminica a 6-a de peste an – 14 februarie 2021

Îndată lepra l-a părăsit și a fost curățat – Comentariu la Evanghelie de pr. Alberto Maggi OSM

Marcu 1,40-45

În acel timp, a venit la Isus un lepros, care, rugându-l și îngenunchind, i-a spus: «Dacă vrei, poți să mă cureți». Lui Isus i s-a făcut milă și, întinzând mâna, l-a atins și i-a spus: «Vreau, curăță-te!». Și îndată lepra l-a părăsit și a fost curățat.

Atunci, avertizându-l, l-a trimis afară, spunându-i: «Vezi să nu spui nimănui nimic, dar mergi, arată-te preotului și adu pentru curățarea ta cele poruncite de Moise ca mărturie împotriva lor!».

Însă el, ieșind, a început să proclame tuturor și să răspândească vestea, așa încât Isus nu mai putea să intre în cetate în văzul lumii, ci stătea afară, în locuri pustii. Și veneau la el de pretutindeni.

Marcu 1,40-45

Evanghelistul a scris că Isus învață în toată Galileea și iată ecourile învățăturii sale, răspunsul la vestea cea bună; și cine sunt? Sunt cei marginalizați de religie. Sunt cei pe care religia i-a catalogat ca fiind necurați și pentru care nu există speranță. Singurul care îi poate salva este Dumnezeu, dar ei, fiind necurați, nu se pot adresa lui Dumnezeu; de aceea se află într-o situație disperată.

Să citim ceea ce scrie Marcu în acest frumos pasaj, este primul capitol, începând de la versetul 40. „A venit la el un lepros”, aceasta este o surpriză. Leprosul nu este considerat doar o persoană bolnavă, ci un păcătos pedepsit de Dumnezeu. Lepra era o plagă teribilă pentru care nu exista scăpare. În toată Biblia citim că doar doi leproși au fost vindecați; ei trebuie să stea departe, în afara localităților, nu trebuie să se apropie de nimeni și nici alții nu se pot apropia de ei, iar dacă văd pe cineva trebuie să strige: „Necurat! Necurat!”. Ei bine, acest lepros care a auzit învățăturile lui Isus, înțelege că poate exista o speranță și pentru el și încalcă legea, se apropie de Isus. Dar nu știe care va fi reacția lui Isus, de aceea se pune în genunchi și nu este sigur, îl roagă, „Dacă vrei” și, în mod ciudat, nu cere să fie vindecat de lepră, ci să fie purificat. Această expresie va apărea de trei ori pentru a indica că este ceea ce îi este drag evanghelistului; adică acesta este un om care a pierdut totul odată cu lepra, și-a pierdut familia, locul de muncă, demnitatea, prietenii, dar l-a pierdut și pe Dumnezeu. Așadar, îi cere lui Isus să restabilească această legătură cu Dumnezeu, să-l purifice.

Ei bine, Isus ar trebui să fie dezgustat de acest om necurat și păcătos care continuă să încalce legea și să i se adreseze; ar trebui să-l alunge. În schimb, evanghelistul scrie că „Isus a avut compasiune față de el”, termen folosit de evangheliști pentru a indica restituirea vieții celor care nu o au. Și evanghelistul creează un suspans, pentru că spune: „și-a întins mâna”. Aceasta este o expresie tehnică pe care Marcu o ia din cartea Exodului pentru a indica acțiunea lui Moise când își întinde mâna împotriva dușmanilor săi. Atunci cineva se întreabă: dar ce va face Isus? Îl va pedepsi pentru că a încălcat legea? „L-a atins”, nu era necesar să-l atingă, „și i-a spus: Vreau”, la imperativ, „Fii purificat! Vreau!”. Voința lui Dumnezeu, pentru că Isus este Dumnezeu, este eliminarea oricărei marginalizări realizate în numele său, ștergând definitiv categoria de curat și necurat.

Și iată surpriza: „Și imediat lepra a dispărut”, literalmente „a plecat de la el”, „și el a fost purificat”. Ce merite avea acest lepros pentru a fi purificat? Niciun merit. Ba chiar a continuat să încalce legea. Deci Isus ne învață că nu este adevărat, așa cum ne învață religia, că trebuie să te cureți ca să te apropii de el, ci să te apropii de el, să-l primești pe Domnul și el este cel care te curăță. Deci aceasta este marea noutate a lui Isus.

Dar în mod ciudat, scrie evanghelistul, Isus acum, „avertizându-l”, literalmente „mustrându-l”… Este straniu: dacă trebuia să-l certe, trebuia să o facă mai devreme când s-a apropiat de El. De ce îl ceartă acum? Și spune: „L-a dat afară imediat”. Dar de unde îl dă afară și de ce îl ceartă? Care este acțiunea lui Isus? Îl ceartă că a crezut într-un Dumnezeu care l-a exclus din iubirea lui. Și de unde îl alungă? Îl alungă dintr-o instituție religioasă care, în loc de voința lui Dumnezeu, învață gândurile oamenilor care sunt departe de Dumnezeu. Deci, după ce l-a eliberat, îl ajută să se elibereze de el însuși și spune: „Acum du-te, du-te la preoți, arată-te lor și oferă pentru curățarea ta cele poruncite de Moise”, spune „Moise”, nu „Dumnezeu”, „ca mărturie” și nu este „pentru ei”, ci „împotriva lor”. Aici evanghelistul citează cartea Deuteronomului unde Moise însuși spune: „Luați această carte a Legii și să rămână acolo ca mărturie împotriva voastră”.

Care este această mărturie împotriva? Mărturia, dovada este că Dumnezeu face exact opusul a ceea ce învață și pretind preoții, că nu este adevărat că trebuie să aducem ofrande pentru a fi plăcuți lui Dumnezeu, pentru a fi purificați, ci Dumnezeu este cel care se oferă încontinuu pentru a-i purifica pe oameni.

„Însă el”, scrie evanghelistul, „ieșind”, nu se duce la preoți, a înțeles. Se îndepărtează de o instituție religioasă care îl marginalizase și „a început să predice”, exact ca Isus și „să răspândească faptul” literalmente, nu „episodul”, cum este tradus aici… Termenul este „cuvântul”, adică mesajul care este în asta. Și care este mesajul? Că Dumnezeu nu discriminează oamenii, că pentru el nu există oameni curați sau necurați, că nu este adevărat că trebuie să te purifici pentru a-l primi pe Domnul, ci primirea Domnului este cea care te purifică; că acceptarea lui Dumnezeu nu este o consecință a purității omului, ci este ceea ce o precedă.

Acest lepros, odată purificat, începe să predice, dar consecința este că Isus nu mai putea intra public într-o cetate, ci rămânea afară. De ce? Pentru Isus, din iubire… Pentru că l-a atins pe acest lepros, acum devine Isus din punct de vedere ritual necurat. Pentru a-l purifica pe omul lepros, pe omul necurat, Isus în ochii religiei a devenit el însuși un om necurat. Dar de acum fapta e împlinită și oamenii aleargă la Isus, au înțeles că în Isus există o nouă imagine a lui Dumnezeu.

Pr. Alberto Maggi, biblist.

Traducere realizată după transcrierea (nerevizuită de autor) de pe înregistrarea video.

Sursa: Centrul de Studii biblice