În mijlocul vostru stă unul pe care voi nu-l cunoașteți

Duminica a 3-a din Advent – 17 decembrie 2017

În mijlocul vostru este unul pe care voi nu-l cunoașteți – Comentariu la evanghelie de pr. Alberto Maggi, OSM

În acel timp, a fost un om, trimis de Dumnezeu, al cărui nume era Ioan. Acesta a venit spre mărturie, ca să dea mărturie despre lumină, pentru ca toți să creadă prin el. Nu era el lumina, ci a venit să dea mărturie despre lumină.
Aceasta este mărturia dată de Ioan când iudeii au trimis de la Ierusalim unii preoți și leviți ca să-l întrebe: «Cine ești tu?». Iar el a mărturisit, și nu a negat. A mărturisit: «Nu sunt eu Cristosul!». L-au întrebat: «Atunci, cine? Ești tu Ilie?». El a răspuns: «Nu sunt!». «Ești tu Profetul?». A răspuns: «Nu!». Așadar, i-au zis: «Cine ești? Ca să dăm un răspuns celor care ne-au trimis. Ce spui despre tine însuți?». El a zis: «Eu [sunt] glasul celui care strigă în pustiu: „Îndreptați calea Domnului!”, după cum a spus Isaía profetul».
Iar cei trimiși erau dintre farisei. L-au întrebat și i-au zis: «Așadar, de ce botezi dacă tu nu ești nici Cristosul, nici Ilie, nici Profetul?». Ioan le-a răspuns, zicând: «Eu botez cu apă; dar în mijlocul vostru este unul pe care voi nu-l cunoașteți, care vine după mine, căruia eu nu sunt vrednic să-i dezleg cureaua încălțămintei».
Acestea s-au petrecut în Betania, dincolo de Iordan, unde boteza Ioan.

Ioan 1,6-8.19-28

A venit un om trimis de Dumnezeu, iar numele lui era Ioan. Cu această frumoasă imagine luată din prologul Evangheliei după Ioan se deschide evanghelia acestei duminici. Din moment ce planul lui Dumnezeu este adresat omului, Domnul alege un om pentru a-l manifesta. Nu este un exponent al castei sacerdotale, nici al elitei religioase.

Locurile și persoanele religioase sunt impermeabile la acțiunea Duhului. Numele lui era Ioan. Ioan, în ebraică Yohan, înseamnă Yhwh, Domnul este milostivire. El a venit spre mărtirie, ca să dea mărturie despre lumină, pentru ca toți… Mesajul lui Dumnezeu este universal, îmbrățișează întreaga umanitate. Să creadă prin el. Nu era el lumina, ci trebuia să dea mărturie despre lumină.

Sarcina lui Ioan este să trezească în oameni dorința de plinătate a vieții și să-i facă conștienți de existența luminii, în ciuda întunericului.

Aceasta este mărturia lui Ioan, când iudeii… Pentru prima dată în această evanghelie apare termenul „iudei”, care v-a fi repetat de 71 de ori, cu care evanghelistul nu indică poporul evreu, ci conducătorii religioși, cele mai înalte autorități religioase. Au trimis. Iar aici evanghelistul face un joc de cuvinte cu acest verb. Dumnezeu îl trimite pe Ioan să trezească dorința de plinătate a luminii, iar autoritățile religioase trimit imediat poliția să stingă această lumină.

De la Ierusalim, sediul instituției religioase, preoți și leviți. Leviții desfășurau în templu și funcții de poliție. Deci sunt preoții care să-l întrebe pe Ioan și leviții gata să-l aresteze. Ca să-l întrebe. Este același termen care va apărea apoi în interogatoriul ce îl va conduce pe Isus la moarte.

Și îl întreabă cu brutalitate: Tu cine ești? Ei sunt întunericul care detestă această lumină pe care Ioan o trezește. El a mărturisit, și nu a negat. A mărturisit: „Eu nu sunt Cristosul”. Tocmai de asta se temeau. Se știa că Cristosul, Mesia, avea să vină să dea jos întreaga ierarhie religioasă din cauza nevredniciei, a corupției. Și tocmai de acest lucru se tem.

Chiar dacă în rugăciunile lor doreau și nădăjduiau venirea lui Mesia, în realitate se temeau de el pentru că știau că odată cu venirea lui Mesia va fi sfârșitul pentru ei; Mesia avea să elimine toată preoțimea coruptă și compromisă. L-au întrebat: „Atunci cine? Ești tu Ilie?”. Se credea că profetul Ilie avea să vină înaintea lui Mesia. Nu sunt!

Răspunsurile lui Ioan devin din ce în ce mai scurte și mai seci. Ești tu profetul? cel promis de Moise. A răspuns: „Nu”. Așadar, ia-u zis: „Cine ești?”. Este interesant! Dumnezeu îl trimite pe mesagerul său, dar preoții și leviții, care trebuiau să fie primii care îl recunosc, nu-l cunosc. Îl întreabă: Cine ești?

Ca să putem da un răspuns celor care ne-au trimis, adică autorităților religioase. Ce spui despre tine însuți? Toate acestea din cauză că pentru ei nu poate fi inocent cineva care începe o activitate fără a avea un mandat legitimat din partea autorităților competente. A răspuns: „Eu, glasul celui care strigă din pustiu”. Iar aici evanghelistul îl citează pe profetul Isaía, dar omite verbul „a pregăti”, inserând numai verbul „a îndrepta”.

Îndreptați calea Domnului, adică îndepărtați obstacolele. Tocmai autoritățile religioase sunt cel mai mare obstacol în calea venirii lui Isus, a acțiunii și învățăturii sale. Cei care au fost trimiși erau dintre farisei. E mai bine să traducem: erau acolo cei trimiși de farisei. Pentru prima dată apar în această evanghelie fariseii, iar ultima dată când vor apărea va fi în momentul arestării lui Isus.

Aceste persoane atât de pioase, atât de evlavioase, atât de pline de respect față de lege, sunt refractare la acțiunea divină, nu-l recunosc nici pe trimisul lui Dumnezeu în Ioan, nici pe fiul lui Dumnezeu în Isus, și vor fi dușmani înverșunați ai planului lui Dumnezeu asupra umanității.

Ei l-au întrebat și i-au zis: „Așadar, de ce botezi?”. Dacă Ioan botează înseamnă că cineva l-a recunoscut ca fiind trimis de Dumnezeu, dar nu autoritățile religioase, ci poporul. Dacă nu ești Cristosul, nici Ilie, nici profetul? Și iată răspunsul, denunțul lui Ioan: Ioan le-a răspuns: „Eu botez în apă. În mijlocul vostru este unul pe care voi nu-l cunoașteți”. Nu-l cunosc și nu-l vor cunoaște niciodată pe Cristos. Cei care trăiesc o relație cu Dumnezeu bazată pe respectarea legii nu vor putea niciodată să perceapă prezența unui Dumnezeu creator care se manifestă în viață. Ori respectarea legii ori îmbrățișarea a ceea ce prezintă viața.

„Cel care vine după mine, căruia eu nu sunt vrednic să-i dezleg cureaua sandalei”. Acestea s-au petrecut în Betania, dincolo de Iordan. Este trecerea râului de către Iòsue pentru a intra în țara promisă, dar acum țara promisă s-a transformat într-o țară a sclaviei și a morții din care poporul va trebui să iasă, iar aceasta va fi misiunea lui Isus.

Pr. Alberto Maggi

Traducere realizată după transcrierea (nerevizuită de autor) de pe înregistrarea video.

Sursa: Centro Studi Biblici