Ia cu tine copilul și pe mama lui și fugi în Egipt

Sfânta Familie: Isus, Maria și Iosif – 29 decembrie 2019

Ia cu tine copilul și pe mama lui și fugi în Egipt – Comentariu la Evanghelie de pr. Alberto Maggi, OSM

Matei 2, 13-15.19-23

După ce au plecat ei, iată că un înger al Domnului i-a apărut în vis lui Iosíf, zicând: «Sculându-te, ia copilul și pe mama lui, fugi în Egipt și stai acolo până când îți voi spune, pentru că Iród are de gând să caute copilul ca să-l ucidă!».

Sculându-se, [Iosíf] a luat copilul și pe mama lui în [timpul] nopții și a plecat în Egipt. A rămas acolo până la moartea lui Iród, ca să se împlinească ceea ce a fost spus de Domnul prin profetul care zice: «Din Egipt l-am chemat pe fiul meu».

Atunci Iród, văzând că a fost înșelat de magi, s-a înfuriat și a trimis să fie uciși, în Betleém și în toate ținuturile sale, toți copiii de la doi ani în jos, după timpul precis pe care îl aflase de la magi. Atunci s-a împlinit ceea ce a fost spus prin profetul Ieremía care zice: «Un strigăt s-a auzit în Ráma. Plângere și tânguire mare. Rahela își plânge copiii și nu vrea să fie mângâiată, pentru că nu [mai] sunt».

După ce a murit Iród, iată că îngerul Domnului i s-a arătat în vis lui Iosíf, în Egipt, și i-a spus: «Sculându-te, ia copilul și pe mama lui și mergi în țara lui Israél, pentru că au murit cei care căutau [să ia] viața copilului!».

Sculându-se, [Iosíf] a luat copilul și pe mama lui și a intrat în țara lui Israél. Auzind că Arheláu domnea în Iudéea în locul tatălui său, Iród, s-a temut să meargă acolo. Fiindu-i revelat în vis, s‑a dus în părțile Galileii și a venit să locuiască într-o cetate numită Nazarét, ca să se împlinească ceea ce a fost spus prin profeți: «Se va chema Naziereu».

Matei 2, 13-15.19-23

Evanghelistul Matei este un mare teolog și probabil că el este cărturarul care, după cum a spus Isus, „scoate din tezaurul său lucruri noi şi vechi”. În prezentarea figurii lui Iosif, tatăl lui Isus, cu mare pricepere evanghelistul îi unește în acest personaj pe marii eliberatori ai istoriei lui Israel: pe Iosif, fiul lui Iacób, cel care fusese vândut de frații săi și care și-a salvat familia ducând-o în Egipt, și pe Moise, marele eliberator, care și-a salvat poporul scoțându-l din Egipt.

 Dar să vedem ce ne scrie evanghelistul, în capitolul 2 al Evangheliei sale, începând de la versetul 13. După ce au plecat, este vorba de Magi, iată că un înger al Domnului… Iată, intră în acțiune îngerul Domnului: o formulă care indică nu un înger trimis de Domnul, ci pe Dumnezeu însuși atunci când intră în comunicare cu oamenii. În această Evanghelie apare în trei momente importante: pentru a vesti viața lui Isus; pentru a o apăra, după cum vedem acum, de uneltirile ucigașe ale regelui Irod; și, în momentul învierii, pentru a confirma că viața, atunci când vine de la Dumnezeu, este indestructibilă.

 Iată că un înger al Domnului i-a apărut în vis lui Iosíf Iată, evanghelistul vorbește despre visele lui Iosif ca despre visele patriarhului, omul viselor, așa cum este scris în cartea Genezei. Zicând: „Sculându-te, ia copilul și pe mama lui, fugi în Egipt și stai acolo până când îți voi spune, pentru că Iród are de gând să caute copilul ca să-l ucidă!”. De ce asta? Irod era un rege nelegitim, nu avea sânge de evreu în vene și era obsedat de faptul că cineva i-ar putea lua tronul, până acolo încât a ajuns să-și omoare vreo zece membri ai familiei și chiar trei fii, dintre care pe ultimul cu câteva zile înainte de a muri. Dar evanghelistul, sub figura lui Irod, vrea să o înfățișeze pe cea a faraonului care a poruncit masacrarea tuturor copiilor de parte bărbătească ai poporului evreu și, printr-o intervenție divină, a fost salvat Moise.

Sculându-se în timpul nopții… Ca în noaptea Paștelui, noaptea eliberării… A luat copilul și pe mama lui și s-a refugiat în Egipt. Deci, așa cum patriarhul Iosif și-a condus familia în siguranță în Egipt, așa a făcut și Iosif, tatăl lui Isus. Și evanghelistul continuă: După ce a murit Iród, iată că îngerul Domnului i s-a arătat în vis lui Iosíf, în Egipt, și i-a spus… Iar aici evanghelistul nu face altceva decât să reia literalmente citatul din cartea Exodului, despre ceea ce este scris cu privire la Moise, când Domnul i-a spus lui Moise în Madián – este capitolul al patrulea din cartea Exodului –: ,,Mergi, întoarce-te în Egipt, căci au murit toți oamenii care căutau viața ta! Moise și-a luat soția și fiii, i-a pus pe măgari și s-a întors în țara Egiptului”. Este exact ceea ce scrie acum evanghelistul: Îngerul Domnului i-a spus: „Sculându-te, ia copilul și pe mama lui și mergi în țara lui Israél!”.

În țara lui Israel nu ar mai trebui să existe probleme, aparent. Pentru că au murit cei care căutau să ia viața copilului. Sculându-se, el a luat copilul și pe mama lui și a intrat în țara lui Israél. Auzind că în Iudéea… Când a murit Irod cel Mare, regiunea a fost dezmembrată și împărțită: lui Arhelau i-a revenit Iudeea, Samaría și Idumèa, lui Irod Antipa, regele care va vedea mai târziu faptele lui Isus, Galileea şi Pereea; în fine, celuilalt fiu, lui Filip, toată partea de est și de nord a lacului.

 Arheláu domnea în locul tatălui său, Irod. A domni în locul tatălui său înseamnă că era un ucigaș ca și tatăl său. De fapt, Arhelau și-a început domnia cu un masacru de trei mii de evrei. S-a temut să meargă acolo. Puterea este întotdeauna ucigașă. În fața darurilor lui Dumnezeu, puterea răspunde întotdeauna cu teroare. Fiindu-i revelat în vis… Din nou revin visele lui Iosif. S-a dus… Iar aici evanghelistul începe să prezinte lumina care strălucește în întuneric. De fapt, s-a dus în părțile Galileii. În timp ce Iudeea își datorează numele lui Iuda, unul dintre patriarhii lui Israel, această regiune din nord, la granița cu păgânii, era atât de disprețuită încât profetul Isaía, în capitolul 8, voind să o indice, a spus: „Districtul neamurilor”, adică districtul păgânilor. District în ebraică se spune galîl, de unde Galileea. Deci o zonă obscură. Și a venit să locuiască într-o cetate numită Nazarét. Niciodată menționat în textele Bibliei, Nazaretul nu se bucura de un bun renume. În Evanghelia lui Ioan cunoaștem răspunsul sceptic al lui Natanaél când îi spun că Isus vine din Nazaret și el spune: „Dar poate veni ceva bun din Nazaret?”. Așadar, aventura lui Isus se naște în lumea întunecată, este lumina care strălucește în întuneric.

Ca să se împlinească ceea ce a fost spus prin profeți. Iar aici se vede marea abilitate a lui Matei, marele cărturar, marele teolog: se va chema Nazarinean. Literalmente evanghelistul scrie Naziereu [Ναζωραῖος], pentru că unește trei termeni diferiți: unul, primul, este nețer, care înseamnă „vlăstar”, și este luat din capitolul 11 al profetului Isaía, din profeția „Un vlăstar se va ridica din rădăcinile lui”, din rădăcinile tatălui lui Davíd; celălalt este termenul nazir, care înseamnă „consacrat”, omul care trăiește pentru Dumnezeu, iar în final, desigur, numele de Nazaret. Așadar, această pagină este o mare capodoperă a literaturii, a teologiei și a spiritualității, iar semnificația este: Dumnezeu este întotdeauna alături de poporul său și va ridica mereu noi eliberatori ai familiei sale.

Pr. Alberto Maggi

Traducere realizată după transcrierea (nerevizuită de autor) de pe înregistrarea video.

Sursa: Centrul de Studii biblice