Explică-ne parabola neghinei

Marți din săptămâna a 17-a de peste an – 27 iulie 2021

Așa cum se adună neghina și se arde în foc, tot așa va fi la sfârșitul lumii

În acel timp, lăsând mulțimile, Isus a venit în casă, iar discipolii s-au apropiat de el şi i-au spus: «Explică-ne parabola neghinei din ogor!».
El, răspunzând, le-a zis: «Cel care seamănă sămânța bună este Fiul omului. Ogorul este lumea, sămânța cea bună sunt fiii împărăției. Neghina sunt fiii Celui Rău. Dușmanul care a semănat-o este diavolul. Secerișul este sfârșitul lumii, iar secerătorii sunt îngerii. Deci, așa cum se adună neghina şi se arde în foc, tot așa va fi la sfârșitul lumii. Fiul omului îi va trimite pe îngerii săi, iar ei vor aduna din împărăția lui toate scandalurile şi pe cei care săvârșesc nelegiuirea și-i vor arunca în cuptorul cu foc. Acolo va fi plânset şi scrâșnirea dinților. Atunci cei drepți vor străluci ca soarele în împărăția Tatălui lor. Cine are urechi, să asculte!».

Matei 13,36-43

Explică-ne, Doamne, semnificația Cuvintelor tale. Explică-ne semnificația parabolei neghinei pentru că, adesea, ne scapă, nu înțelegem, nu știm. Explică-ne așa cum face un învățător cu un discipol, cu un elev. Iar tu accepți, ne ajuți, ne însoțești să înțelegem lucrurile ascunse de la întemeierea lumii. Câmpul, care este lumea, este semănat cu grâu bun. Realitatea, viața, relațiile, istoria sunt purtătoare de roade, sunt pozitive, sunt încărcate cu speranță. Nu este o pedeapsă, lumea, nu este un loc de ispășire. Iar răul pe care îl experimentăm, neghina care crește în jurul nostru și în noi este semănată de Cel Rău, care există și lucrează cu viclenie. Nu ne revine nouă să smulgem neghina, ci trebuie să așteptăm împlinirea timpului când Dumnezeu, prin îngerii săi, va spune ultimul cuvânt și va fi un cuvânt de mântuire. Dacă este așa, și chiar așa este, totul este luminos și pozitiv, iar umbra, care există, trebuie acceptată și depășită, așteptând împlinirea. Lumea este semănată cu grâu bun, eu sunt semănat cu grâu bun.

Paolo Curtaz

Sursa: Paolo Curtaz