Dumnezeu l-a trimis pe Fiul său în lume

Preasfânta Treime – 7 iunie 2020

Dumnezeu l-a trimis pe Fiul său în lume ca lumea să fie mântuită prin el – Comentariu la evanghelie de pr. Alberto Maggi, OSM

În acel timp, Isus i-a spus lui Nicodim: «Într-adevăr, atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât l-a dat pe Fiul său, unul născut, ca oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viață veșnică.
Pentru că Dumnezeu nu l-a trimis pe Fiul său în lume ca să judece lumea, ci ca lumea să fie mântuită prin el.
Cine crede în el nu este judecat, însă cine nu crede a fost deja judecat pentru că nu a crezut în numele Fiului unic al lui Dumnezeu.
Aceasta este judecata: lumina a venit în lume, dar oamenii au iubit mai mult întunericul decât lumina, pentru că faptele lor erau rele. Căci oricine face răul urăște lumina și nu vine la lumină ca să nu-i fie descoperite faptele».

Ioan 3,16-18

Este tipică oricărei religii imaginea unui Dumnezeu care judecă și apoi condamnă, un Dumnezeu care îi răsplătește pe cei buni, dar îi pedepsește pe cei răi. Această imagine a lui Dumnezeu este complet absentă în Isus; el dezminte de-a dreptul imaginea unui Dumnezeu care judecă și condamnă. Să auzim ce ne scrie Ioan, în capitolul 3, versetele 16-18. Contextul este cel al discursului cu fariseul Nicodim. Fariseii așteptau tocmai un Mesia care să fie expresie a judecății divine. Isus nu acceptă această imagine a lui Mesia.

Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât l-a dat pe Fiul său, unicul născut. Isus se declară expresie a iubirii lui Dumnezeu față de umanitate: Dumnezeu își exprimă iubirea dându-l pe fiul său. Ca oricine crede în el… A crede nu înseamnă a adera la o doctrină, ci înseamnă a adera la o persoană, la mesajul său, în acest caz la Isus. Să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Pentru a doua oară, în acest capitol, apare o temă foarte dragă evanghelistului, aceea a vieții veșnice. Fariseii considerau viața veșnică ca pe o răsplată pe care trebuie să o obțină în viitor, pentru comportamentul bun pe care l-au avut în viața de acum; pentru Isus, în schimb, este o condiție în prezent. Viața se numește veșnică nu atât pentru durata ei nedeterminată, cât pentru calitatea ei indestructibilă.

Iar Isus continuă: Pentru că Dumnezeu nu l-a trimis pe Fiul său în lume ca să… Verbul nu este a judeca (a condamna), verbul grecesc folosit de evanghelist înseamnă a emite o sentință, a judeca, deci nu este a condamna lumea, ci ca lumea să fie mântuită prin el. Isus a venit să ofere omului o alternativă de viață, o posibilitate de creștere, de realizare deplină a existenței sale.

Cine crede în el, continuă Isus – nu este judecat. Deci imaginea unei judecăți din partea lui Dumnezeu este absentă în mesajul lui Isus: nimeni nu se îndreaptă spre nicio judecată și deci spre nicio condamnare. Însă cine nu crede a fost deja judecat pentru că nu a crezut în numele Fiului unic al lui Dumnezeu. Iar aici trebuie să adăugăm două versete care, în varianta liturgică, nu există, altfel nu se înțelege, pare o contradicție. Isus continuă spunând că judecata este aceasta: lumina a venit în lume, apoi încheie: cine face răul urăște lumina. Nu există o judecată din partea lui Dumnezeu, există o ofertă de viață, aici înfățișată ca lumină; îi revine omului să se simtă atras de această lumină și să facă parte din conul de iubire al mântuirii; dar cine face răul, se știe, urăște lumina. Cine face răul vrea întunericul și, prin urmare, se ascunde și mai mult în întuneric, imagine a morții. Deci nu este o judecată din partea lui Dumnezeu care îl respinge pe om, ci omul, din cauza interesului său, a convenienței sale – acesta este răul – respinge oferta lui Dumnezeu de plinătate a vieții. Dumnezeu nu poate face altceva decât să facă lumina să strălucească și mai mult, dar cu cât lumina lui strălucește mai mult, pentru cine face răul aceasta este o amenințare, este ceva care îl orbește, este un lucru pe care îl detestă. Așadar, invitația evanghelistului este să facem zilnic fapte de lumină, pentru ca apoi să putem intra în deplină sintonie și comuniune cu acel Dumnezeu care este lumină și care este iubire.

Pr. Alberto Maggi

Traducere realizată după transcrierea (nerevizuită de autor) de pe înregistrarea video.

Sursa: Centro Studi Biblici