Duhul adevărului vă va călăuzi spre tot adevărul

Coborârea Duhului Sfânt (Rusaliile) – 23 mai 2021

Duhul adevărului vă va călăuzi spre întregul adevăr – Comentariu la evanghelie de pr. Alberto Maggi, OSM

Ioan 15,26-27; 16,12-15

În acel timp, Isus le-a zis discipolilor săi: «Când va veni Paracletul pe care eu vi-l voi trimite de la Tatăl, Duhul adevărului, care purcede de la Tatăl, el va da mărturie despre mine. Și voi veți da mărturie, pentru că de la început sunteți cu mine.

Mai am multe să vă spun, dar acum nu le puteți purta. Însă când va veni el, Duhul adevărului, vă va călăuzi spre întregul adevăr, căci nu va vorbi de la sine, ci va spune ceea ce va auzi şi vă va vesti lucrurile care vor veni. El mă va glorifica pe mine pentru că dintr-al meu va lua și vă va vesti vouă. Toate câte le are Tatăl sunt ale mele; de aceea v-am spus că va lua din ceea ce este al meu și vă va vesti».

Ioan 15,26-27; 16,12-15

În ziua Rusaliilor, în timp ce comunitatea iudaică celebra darul legii dat de Dumnezeu lui Moise pe muntele Sinai, în comunitatea creștină coboară, se revarsă Duhul. Acest episod marchează trecerea de la vechea alianță la cea nouă. Credinciosul, odată cu Isus, nu se mai supune legii lui Moise, ci primește Duhul care îl face capabil de o iubire asemănătoare cu cea a Tatălui. În liturgia cuvântului de astăzi, biserica unește două pasaje din Ioan din capitolul 15 și capitolul 16, în care ne spune cine este acest Duh și care este acțiunea sa.

Afirmă Isus, în capitolul 15 din Ioan, versetul 26: „Când va veni…”, iar aici este un termen grecesc care nu este ușor de tradus; termenul grecesc transliterat este Paraclet. Cine este acest Paraclet? Este cel care este chemat în ajutor. Deci s-ar putea traduce ajutătorul, salvatorul. A fost tradus și cu mângâietorul, dar atunci nu trebuie înțeles în sensul celui care vine să reconforteze, ci al celui care elimină din rădăcini cauza suferinței.

Isus afirmase deja în capitolul anterior că se va ruga ca acest Paraclet „să rămână cu voi pentru totdeauna”, aceasta este garanția comunității creștine. Acest Duh nu vine în ajutor în vremuri de restriște, ci le precedă, rămâne pentru totdeauna. Aceasta este o garanție a seninătății care îi permite comunității să se dedice altora. Acest Duh este numit „Duhul adevărului”, iar mai apoi, alăturând capitolul 16, începând de la versetul 12, Isus afirmă: „Când va veni el, Duhul adevărului, vă va călăuzi spre tot adevărul”. Adevărul, în Evanghelia după Ioan, nu este o doctrină pe care o posedăm, ci este o atitudine dinamică a iubirii care ne unește cu ceilalți. De aceea Isus nu spune: „Eu am adevărul”, ci: „Eu sunt adevărul”. El nu ne autorizează să posedăm adevărul, ci să fim în adevăr și să umblăm în adevăr. În timp ce cei care au adevărul se pot distanța de ceilalți, de cei care nu gândesc ca ei, cei care sunt în adevăr se unesc cu toți; aceasta este garanția acestui Duh al adevărului.

Dar apoi iată siguranța, certitudinea a ceea ce promite Isus. El zice: „Va spune ceea ce va auzi şi vă va vesti lucrurile care vor veni”; aceasta este garanția actualității și a supraviețuirii bisericii. Ce înseamnă? Duhul Sfânt, care este această forță a iubirii lui Dumnezeu, nu repetă lucrurile din trecut, ci vestește lucrurile viitoare. Aceasta înseamnă că în dinamica vieții comunitare, în fața noilor nevoi nu se vor da niciodată răspunsuri vechi, răspunsuri din trecut, ci Duhul, și anume tensiunea comunității spre binele omului ca valoare absolută, va fi în măsură să o facă să dea noi răspunsuri. Deci noi răspunsuri la noi nevoi.

Iar Isus încheie: Toate câte le are Tatăl sunt ale mele; de aceea v-am spus că va lua din ceea ce este al meu şi vă va vesti”. Ce înseamnă asta? Nu un mesaj nou, ci înțelegerea acestuia în circumstanțe noi. Deci există un singur mesaj, cel pe care îl cunoaștem, Evangheliile; actualizarea practică a acestui mesaj, întotdeauna în favoarea binelui omului și nu a instituției, a ceea ce favorizează creșterea omului, toate acestea sunt garanția creșterii, a supraviețuirii și a actualității bisericii.

Pr. Alberto Maggi, biblist.

Traducere realizată după transcrierea (nerevizuită de autor) de pe înregistrarea video.

Sursa: Centrul de Studii Biblice