Despre părintele Alberto Maggi

Pr. Alberto Maggi, frate din Ordinul[1] Slujitorilor Mariei, a studiat la Facultățile Teologice Pontificale Marianum și Gregoriana din Roma, și la École Biblique et Archéologique Française din Ierusalim.

Biblist și colaborator asiduu al revistei ilLibraio.it, este una dintre vocile Bisericii cele mai ascultate de credincioși și necredincioși.

Fondator al Centrului de Studii Biblice «Giovanni Vannucci» din Montefano (Macerata), se îngrijește de răspândirea sfintelor scripturi interpretându-le întotdeauna în serviciul dreptății, niciodată al puterii. La editura Garzanti a publicat: Chi non muore si rivede (Cei care nu mor se vor revedea); Nostra Signora degli eretici (Doamna noastră a ereticilor); L’ultima beatitudine – La morte come pienezza di vita (Ultima fericire – Moartea ca plinătate a vieții); Di questi tempi (În aceste vremuri) și Due in condotta (Doi la purtare)… Noua sa carte este: La verità ci rende liberi (Adevărul ne face liberi) (Garzanti, apariție în septembrie), o conversație cu vaticanistul cotidianului Republica, Paolo Rodari.

Sursa: www.illibraio.it


Despre Centrul de Studii Biblice

Crearea unui Centru de Studii Biblice se prezintă ca o nouă experiență în Ordinul Slujitorilor Mariei și se propune ca un loc calificat la dispoziția celor interesați de aprofundarea Sfintei Scripturi.

Centrul de Studii Biblice s-a născut din experiența mai multor ani de muncă în domeniul biblic din partea a doi călugări din Ordinul Slujitorilor Mariei, bibliștii Alberto Maggi și Ricardo Pérez Márquez. Activitatea întâlnirilor biblice la nivel pastoral, desfășurată timp de mai mulți ani în diferite orașe din Italia și din străinătate, le-a permis să devină conștienți de marea foame și sete după Cuvântul lui Dumnezeu existente în Biserică și, în același timp, de lipsa structurilor adecvate pentru a satisface cererea din ce în ce mai mare de locuri și persoane dedicate studiului și răspândirii Scripturii.

Ricardo și Alberto

Centrul de Studii Biblice a fost dedicat fratelui Giovanni Vannucci, din Ordinul Slujitorilor Mariei, pentru a menține mereu actuală gândirea sa profetică în Ordin și în Biserică și pentru a continua pe linia sa de aprofundare serioasă și calificată a Sfintelor Scripturi, ca răspuns la nevoile oamenilor de astăzi. Principalul obiectiv al Centrului de Studii Biblice este răspândirea populară a Cuvântului lui Dumnezeu prin reuniuni, conferințe și săptămâni de spiritualitate în multe orașe din Italia. 

În acest scop, Centrul de Studii Biblice se îngrijește de difuzarea rezultatelor studiului prin publicarea de cărți, articole și materiale imprimate. Tot în acest domeniu trebuie semnalată colaborarea Centrului cu radiouri și televiziuni și transmiterea pe calea internetului a studiilor și materialelor biblice cu ajutorul unor instrumente inovatoare cum ar fi de exemplu: TwitterFacebook și YouTube. Originalitatea Centrului de Studii Biblice este faptul că studiul strict științific al textelor biblice este apoi comunicat printr-un limbaj accesibil tuturor. Această orientare a fost voită pentru a acoperi discrepanța dintre marea efervescență în domeniul studiilor biblice și insuficienta divulgare a acestora la nivel popular. Atenția față de limbaj a demonstrat că este posibilă propunerea mesajul evanghelic fără a se recurge la terminologiile tehnice specifice exegezei și la categoriile tipice limbajului religios-clerical.

Acest lucru a făcut ca activitatea Centrului să atragă interesul și din partea acelor persoane care sunt departe sau indiferente față de argumentele religioase. Din acest motiv, Centrul este deschis nu numai pentru acei credincioși interesați de studiul Scripturii care doresc să aprofundeze rădăcinile credinței lor, ci și față de numeroși „ne-credincioși”, care se apropie de textul sacru pentru o cunoaștere inițial doar „intelectuală” și care întreprind apoi un drum al credinței.

Serviciul pe care Centrul îl poate oferi astăzi este posibil datorită colaborării generoase a prietenilor care încă de la început au crezut în acest proiect și au colaborat la realizarea sa.

Ei au constituit Asociația Centrul de Studii Biblice „Giovanni Vannnucci”, compusă din persoane care împărtășesc și susțin propunerile și inițiativele Centrului de Studii.

Sursa: www.sudibiblici.it


Padre Alberto Maggi: l’amore di Dio viaggia anche sul web

Preti Youtuber: chi sono, cosa fanno e perché lo fanno, che seguito hanno, quali messaggi lanciano attraverso i video? Queste le curiosità che ci hanno spinti a interpellare alcuni di loro. Ecco le loro risposte nella nostra serie “Chiacchiere digitali”. Che poi chiacchiere non sono…

Biblista e Youtuber, con le sue catechesi settimanali arriva a coinvolgere migliaia di persone da tutto il mondo

Padre Alberto Maggi, classe 1945, religioso dell’Ordine dei Servi di Maria. Dal 1995 è Direttore del Centro Studi Biblici «G. Vannucci», cura la divulgazione, a livello popolare, della ricerca scientifica nel settore biblico attraverso scritti, trasmissioni radiofoniche e televisive e conferenze in Italia e all’estero. Ha studiato nelle Pontificie Facoltà Teologiche Marianum e Gregoriana (Roma) e all’ École Biblique et Archéologique française di Gerusalemme.

Sursa: Avvenire.it


[1] Institut călugăresc în care membrii depun voturi solemne. Ordinele călugărești sunt: Canonicii regulari (de exemplu, augustinieinii), Ordinele monahale (de exemplu, benedictinii), Ordinele mendicante (de exemplu, franciscanii), și Clericii regulari (de exemplu, iezuiții).