Distrugeți acest sanctuar și în trei zile îl voi ridica!

Duminica a 3-a a Păresimilor – 7 martie 2021

Dărâmați acest sanctuar și în trei zile îl voi ridica! – Comentariu la Evanghelie de pr. Alberto Maggi OSM

Se apropia Paștele iudeilor, iar Isus a urcat la Ierusalim. Și a găsit în templu vânzătorii de boi, de oi și de porumbei și pe schimbătorii de bani șezând acolo. Făcând un bici din funii, i-a alungat pe toți din templu, la fel ca și oile și boii; a împrăștiat monedele schimbătorilor de bani și a răsturnat mesele, iar celor care vindeau porumbei le-a zis: «Luați acestea de aici! Nu faceți casa Tatălui meu casă de negustorie!». Discipolii lui și-au adus aminte că fusese scris: «Zelul pentru casa ta mă mistuie».
Așadar, l-au întrebat Iudeii și i-au zis: «Ce semn ne arăți că ai dreptul să faci acestea?». Isus le-a răspuns: «Dărâmați acest sanctuar și în trei zile îl voi ridica!». Așadar, i-au zis Iudeii: «Acest sanctuar a fost construit în patruzeci și șase de ani și tu în trei zile îl vei ridica?». Însă el vorbea despre sanctuarul trupului său.
Deci, când a înviat din morți, discipolii lui și-au amintit că a spus aceasta și au crezut în Scriptură și în cuvântul pe care îl spusese Isus.
Pe când era în Ierusalim, la sărbătoarea Paștelui, mulți, văzând semnele pe care le făcea, au crezut în numele lui. Dar Isus nu se încredea în ei, pentru că el îi cunoștea pe toți. Și nu avea nevoie ca cineva să aducă mărturie despre om, pentru că el cunoștea ce era în om.

Ioan 2,13-25

Continuând în călătoria Postului Mare, Biserica ne pregătește pentru momentul traumatic al morții, al asasinării lui Isus. Dar de ce Isus a fost ucis? Evanghelia de astăzi ne dezvăluie acest lucru. Oamenii, poporul, discipolii înșiși, familia sa l-au recunoscut pe Isus ca Mesia, dar Mesia pe care îl așteptau era un Mesia reformator al sacrelor instituții din Israel. Ei bine, noua relație propusă de Isus între Dumnezeu și oameni implică în schimb dispariția instituțiilor vechiului legământ. Cu toate acestea, profeții au anunțat activitatea unui Dumnezeu care va veni să purifice, să curețe aceste instituții, începând cu templul, cu legea, cu preoțimea. Isus nu a venit să reformeze instituțiile religioase, nu a venit să le purifice, ci a venit să le elimine, pentru că noua relație pe care el o propune cu Tatăl nu mai are nevoie de aceste instituții.

Iar prima dintre ele, vedem aceasta în Evanghelia de astăzi, este templul din Ierusalim. Isus intră în templu și ce găsește? Că adevăratul Dumnezeu al templului nu este Tatăl său, ci este interesul, este banul. Acesta era sufletul templului. Atunci, scrie evanghelistul, Isus ia un bici. Biciul era imaginea lui Mesia care avea să vină să-i pedepsească pe păcătoși, adică pe cei excluși din templu. Isus Mesia ia un bici, dar nu îi pedepsește pe păcătoși, pe cei excluși din templu, ci pe cei care sunt chiar sufletul templului, pe cei care sunt comerțul templului. De ce? Preoții, instituția religioasă au deturpat imaginea lui Dumnezeu și l-au transformat într-un Dumnezeu care absoarbe, care stoarce energia oamenilor. În Biblie citim de mai multe ori imperativul lui Dumnezeu, bineînțeles că preoții erau cei care îl făceau să spună asta: „Nimeni să nu se prezinte înaintea mea cu mâinile goale”. Așadar, totul era un venit continuu pentru sacrificii, pentru rugăciuni, pentru impozitul obligatoriu care trebuia destinat templului. Isus prezintă un Dumnezeu complet diferit: un Dumnezeu care nu cere, ci oferă, un Tată care nu absoarbe energiile oamenilor, ci comunică oamenilor energiile sale; un Dumnezeu care îi cere fiecărei creaturi să fie îmbrățișat pentru a se contopi cu ea, pentru a-i lărgi capacitatea de a iubi.

Și iată revelația pe care Isus o va face în acest pasaj al Evangheliei și pe care o va extinde apoi tuturor credincioșilor, astfel încât fiecare persoană să devină singurul sanctuar adevărat în care se manifestă dragostea lui Dumnezeu. Iată ce va spune Isus în fața reacției la acțiunea sa: va vorbi despre trupul său ca sanctuar al lui Dumnezeu. Tatăl lui Isus nu este nici departe în cer, nici într-un templu, ci este în inimile oamenilor. De-a dreptul, în această Evanghelie, la capitolul 14, versetul 23, Isus afirmă: „Dacă cineva mă iubește, Tatăl meu și cu mine vom veni în el și ne vom face locuință în el”. Omul este noul sanctuar al Duhului, omul este noua locuință a lui Dumnezeu.

Dar acest lucru este periculos pentru instituție, căci dacă omul este acest sanctuar al lui Dumnezeu, atunci ceea ce este prezentat ca templu, ca sanctuar al lui Dumnezeu, nu mai are dreptul să existe. Iată deci motivul uciderii lui Isus: Isus și templul sunt incompatibili, unul necesită eliminarea celuilalt, iar casta preoțească aflată la putere, pentru propria conveniență, îl va elimina pe Isus. O va spune marele preot într-o întâlnire dramatică a Sinedriului: „Este convenabil pentru noi să-l ucidem pe acest om, altfel sare în aer întreaga instituție religioasă”.

Pr. Alberto Maggi, biblist.

Traducere realizată după transcrierea (nerevizuită de autor) de pe înregistrarea video.

Sursa: Centro Studi Biblici