Celibatul opțional și preoția pentru femei

Celibatul opțional și preoția pentru femei: cererile diecezei de Barcelona transmise Sinodului despre sinodalitate

«Nu există coerență între ceea ce se propovăduiește și ceea ce se face»: aceasta este observația foarte serioasă cuprinsă în documentul de sinteză al dezbaterii care a avut loc în dieceza de Barcelona drept contribuție la Sinodul despre sinodalitate care se va desfășura la Roma în toamna anului 2023. Documentul a fost prezentat pe 29 mai la Colegiul Mariștilor în prezența a circa 700 de persoane venite din diverse puncte ale arhidiecezei și a arhiepiscopului orașului, card. Juan José Omella. «Suntem cu toții în aceeași barcă», a spus arhiepiscopul, referindu-se la participarea persoanelor foarte diferite la procesul de ascultare și reflecție deschis de Papă, iar toți participanții, a ținut să sublinieze, «sunt demni de respect». Elaboratul, pe care cardinalul îl va prezenta la o dată încă nestabilită, a fost trimis Conferinței Episcopale, în sediul căreia, pe 11 iunie, se vor întâlni responsabilii diecezani ai Sinodului din cele șaptezeci de dieceze spaniole pentru a începe faza de armonizare a tuturor contribuțiilor într-un singur document destinat Romei.

Intitulat simplu „Síntesi de la fase diocesana del Sínode 2021- 2023” și însoțit de lista lungă a tuturor parohiilor, asociațiilor și mișcărilor care au participat la prima etapă a drumului sinodal, textul (disponibil aici în limba catalană) are printre punctele sale forte chestiuni precum preoția femeilor și celibatul opțional al preoților.

Un fel de premisă de bază a documentului, tocmai în fața „incoerenței dintre ceea ce se spune și ceea ce se face”, se referă la necesitatea unei atitudini ecleziale diferite: «Întreaga comunitate creștină trebuie să se apropie de persoanele excluse istoric; să-i asculte pe cei care nu sunt auziți; să ajute la închiderea rănilor emoționale; să însoțească persoanele din mișcările dificile și problematice». Pentru ca această apropiere să fie concretă și eficientă, insistă asupra folosirii «unui limbaj eclezial – la toate nivelurile – simplu și clar, în pas cu vremurile în care trăim, pe înțelesul tuturor».

Apoi textul trece la solicitările mai fierbinți: trebuie să fie deschisă «posibilitatea celibatului facultativ sau posibilitatea accesului la preoție pentru bărbații căsătoriți»; să fie posibil ca femeile să-și asume un rol activ în viața bisericească și «să continue reflecția cu privire la accesul lor la diaconat și, dacă este posibil magistral, la preoție»; Biserica este îndemnată «să promoveze rolul laicilor, favorizând implicarea efectivă a acestora în viața comunităților și a grupurilor, precum și a diecezei. În acest sens, trebuie făcută o mențiune specială a recunoașterii reale și efective a egalității și demnității tuturor celor botezați, în special a femeilor». Se poate deduce de aici că va fi foarte interesant să-l ascultăm pe card. Omella la prezentarea documentului, iar apoi să vedem câte din aceste solicitări vor rămâne în contribuția „națională” pe care Biserica Spaniolă o va trimite Secretariatului Sinodului din Vatican.

Eletta Cucuzza, 05/06/2022

Sursa: Adista.it