Cei care scandalizează poporul

Vineri, 21 noiembrie 2014

Bisericile să nu devină niciodată spații de afaceri, căci mântuirea lui Isus a fost întotdeauna gratuită: a spus Papa Francisc la omilia Sfintei Liturghii celebrată vineri, 21 noiembrie, în sărbătoarea Prezentării la Templu a Sfintei Fecioare Maria

Parohii și laicii care au responsabilități pastorale trebuie «să păstreze templul curat» și «să primească fiecare persoană ca și cum ar fi Maria», având grijă să nu «dea scandal poporului lui Dumnezeu» și să evite transformarea bisericii într-un circuit de bani, «pentru că mântuirea este gratuită». Aceasta este recomandarea făcută de Papa vineri dimineață, 21 noiembrie, sărbătoarea Prezentării la Templu a Preasfintei Fecioare Maria, în cadrul liturghiei celebrate în capela Casei „Sfânta Marta”.

«Gestul lui Isus din templu» – care, după cum scrie Luca în Evanghelia sa (19,45-48), «a început să-i alunge pe cei care vindeau» – conform lui Francisc «este într-adevăr o ceremonie de purificare a templului». Poporul lui Israel «cunoștea aceste ceremonii: de multe ori a trebuit să purifice templul când era profanat». Este de ajuns să ne gândim, a reamintit Papa, «la vremea lui Nehemia în reconstruirea templului». A existat întotdeauna «acel zel pentru casa lui Dumnezeu, căci templul pentru ei era chiar sălașul lui Dumnezeu, era „sacrul” și, când era profanat, trebuia să fie purificat.

Prin urmare, «Isus, în acest moment, desfășoară o ceremonie de purificare», a reiterat Papa, mărturisind: «M-am gândit astăzi la câtă diferență există între acest Isus, plin de zel pentru gloria lui Dumnezeu, cu biciul în mână, și acel Isus în vârstă de doisprezece ani, care vorbea cu învățătorii Legii: cât timp a trecut și cum s-au schimbat lucrurile!». Într-adevăr, «Isus, mișcat de zelul pentru gloria Tatălui, face acest gest, această ceremonie de purificare: templul fusese profanat». Dar «nu numai templul: împreună cu templul, poporul lui Dumnezeu, profanat de păcatul atât de grav care este scandalul».

Referindu-se mereu la episodul Evangheliei, Francisc a remarcat că «lumea este bună, mergea la templu, nu se uita la aceste lucruri: îl căuta pe Dumnezeu, se ruga». Dar «trebuia să schimbe monedele pentru a face oferte și făcea acest lucru acolo». Tocmai pentru a-l căuta pe Dumnezeu, «poporul lui Dumnezeu se ducea la templu; nu pentru cei care vindeau». Oamenii «mergeau la templu pentru Dumnezeu». Și «acolo exista corupția care îi scandaliza pe oameni».

În acest sens, Papa a reamintit «o scenă foarte frumoasă din Biblie», care este legată și de sărbătoarea prezentării Mariei: «Când mama lui Samuel s-a dus la templu, se ruga pentru harul unui fiu. Și își șoptea rugăciunile în tăcere. Preotul, bătrân, sărmanul de el, dar atât de corupt» i-a spus «că era beată». În acel moment «cei doi fii ai săi preoți îi exploatau pe credincioși, îi exploatau pe pelerini, scandalizau poporul: păcatul scandalului». Dar femeia, «cu atâta smerenie, în loc să-i spună două vorbe dure acestui preot, i-a explicat necazul ei». Astfel, «în mijlocul corupției, în acel moment» exista «sfințenia și smerenia poporului lui Dumnezeu».

Să ne gândim, a continuat Pontiful, la «cei care îl priveau pe Isus care făcea curățenie cu biciul». Luca scrie: «Tot poporul se ținea după el ca să-l asculte». Tocmai în lumina gestului lui Isus, «mă gândesc la scandalul – a afirmat Francisc – pe care îl putem da oamenilor prin atitudinea noastră, prin obiceiurile noastre non-preoțești din templu: scandalul comerțului, scandalul mondenității». De fapt, «de câte ori nu vedem atunci când intrăm într-o biserică, chiar și astăzi, că există acolo lista cu prețuri: atât pentru botez; atât pentru binecuvântare; atât pentru intențiile de la liturghie…». Iar «poporul se scandalizează».

Papa a povestit și o întâmplare care l-a atins îndeaproape: «Odată, imediat după ce am fost hirotonit preot, mă aflam cu un grup de studenți și un cuplu de logodnici care doreau să se căsătorească. Se duseseră într-o parohie, voiau să se căsătorească cu liturghie. Iar acolo, secretarul parohial a spus: Nu, nu: nu se poate – Dar de ce nu se poate face căsătoria cu liturghie, de vreme ce Conciliul recomandă să se facă întotdeauna cu liturghie? – Nu, nu se poate, pentru că mai mult de douăzeci de minute nu se poate – Dar de ce? – Pentru că sunt alții care așteaptă la rând – Dar noi vrem liturghie! – Atunci plătiți două schimburi!». Astfel, «pentru a se căsători cu liturghie, au trebuit să plătească două schimburi». Acesta, a remarcat Papa, «este păcatul scandalizării». Iar «noi știm ce le spune Isus celor care sunt cauză de scandal: este mai bine să fie aruncați în mare».

Este un fapt: «atunci când cei care se află în templu – fie că sunt preoți, laici, secretari care trebuie să gestioneze îngrijirea pastorală a templului – devin oameni de afaceri, poporul se scandalizează». Iar «noi suntem responsabili pentru asta, chiar și laicii: toți». Pentru că, a explicat Francisc, «dacă eu văd că acest lucru se face în parohia mea, trebuie să am curajul să-i spun parohului», altfel «enoriașii suferă din cauza acelui scandal». Și «este curios», a adăugat Papa, că «poporul lui Dumnezeu știe să-și ierte preoții, când au o slăbiciune, când alunecă într-un păcat». Dar «există două lucruri pe care poporul lui Dumnezeu nu le poate ierta: un preot atașat de bani și un preot care maltratează lumea. Nu reușește să ierte» scandalul «casei lui Dumnezeu» care devine o «casă de afaceri». La fel cum s-a întâmplat pentru «acea căsătorie: se închiria biserica», pentru un singur schimb se închiriau «două schimburi…».

În pasajul Evangheliei, Luca nu spune că «Isus este mâniat». Mai degrabă, Isus «este zelul pentru casa lui Dumnezeu: aici este mai mult decât mânie». Dar, s-a întrebat Pontiful, «de ce face Isus acest lucru? O spusese și o repetă în alt fel aici: nu poți sluji doi domni. Ori te închini Dumnezeului celui viu, ori te închini banilor». Iar «aici casa Dumnezeului celui viu este o casă de afaceri: exista chiar cultul banilor». În schimb Isus spune: «Este scris: casa mea va fi o casă de rugăciune. Voi, în schimb, ați făcut din ea o peșteră de tâlhari». Astfel «deosebește clar cele două lucruri».

Prin urmare, «nu putem sluji doi domni: Dumnezeu este absolut». Există însă și o altă întrebare: «De ce Isus se ia de bani?». Pentru că – a răspuns Francisc – «răscumpărarea este gratuită: gratuitatea lui Dumnezeu». Într-adevăr, Isus «vine să ne aducă gratuitatea totală a iubirii lui Dumnezeu». Prin urmare, «atunci când Biserica sau bisericile devin afaceriste, se spune că mântuirea nu este atât de gratuită». Și tocmai «din acest motiv Isus ia biciul în mână pentru a îndeplini acest ritual de purificare a templului».

Sărbătoarea liturgică a prezentării Mariei la templu i-a sugerat o rugăciune Pontifului. Amintind că Fecioara intră în templu ca «femeie simplă», Francisc și-a manifestat dorința ca acest lucru «să ne învețe pe noi toți – pe toți parohii, pe toți aceia care avem responsabilități pastorale – să păstrăm templul curat» și «să-i primim cu iubire pe cei care vin, ca și cum fiecare dintre ei ar fi Fecioara Maria».

Sursa: Le parole di Papa Francesco, Omelie del mattino – Nella cappella della Domus Sanctae Marthae, 7 luglio – 27 novembre 2014, Vol. 4, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2014, p. 195-198. (Trad.: Ivanov Anton, 19.10.2018).

Surse similare: Predica Papei Francisc la „Sf. Marta” 21 noiembrie 2014