Bucură-te, o, plină de har, Domnul este cu tine!

Neprihănita Zămislire a sfintei Fecioare Maria – 8 decembrie 2021

Luca 1, 26-38

În acel timp, îngerul Gabriel a fost trimis de Dumnezeu într-o cetate din Galileea, al cărei nume era Nazaret, 27 la o fecioară logodită cu un bărbat al cărui nume era Iosif, din casa lui David. Iar numele fecioarei era Maria. 28 Şi, intrând la ea, i-a spus: «Bucură-te, o, plină de har, Domnul este cu tine!».

29 Ea s-a tulburat la acest cuvânt şi cugeta în sine ce fel de salut ar putea fi acesta. 30 Însă îngerul i-a spus: «Nu te teme, Marie, pentru că ai aflat har la Dumnezeu! 31 Vei zămisli şi vei naște un fiu şi-l vei numi Isus. 32 Acesta va fi mare: va fi numit Fiul Celui Preaînalt şi Domnul Dumnezeu îi va da tronul lui David, tatăl său; 33 şi va domni peste casa lui Iacob pe veci, iar domnia lui nu va avea sfârșit».

34 Maria a spus către înger: «Cum va fi aceasta, din moment ce nu cunosc bărbat?». 35 Răspunzând, îngerul i-a spus: «Duhul Sfânt va veni asupra ta şi puterea Celui Preaînalt te va umbri; de aceea, sfântul care se va naște va fi numit Fiul lui Dumnezeu. 36 Iată, Elisabeta, ruda ta, a zămislit şi ea un fiu la bătrânețe şi aceasta este luna a șasea pentru ea, care era numită sterilă, 37 pentru că la Dumnezeu nimic nu este imposibil!».

38 Atunci, Maria a spus: «Iată slujitoarea Domnului: fie mie după cuvântul tău!».

Luca 1,26-38

Maria

Ea este prima dintre discipoli, ea este prima creștină, ea, fiica poporului ei, slujitoare a Cuvântului, care a păstrat vie speranța lui Israel. Ea este cea care ne învață să așteptăm, să facem din lumea noastră mică un Nazaret neînsemnat, locul capabil să-l găzduiască pe Dumnezeu. Astfel, în uimirea îngerilor, Maria, adolescenta atentă la Cuvânt, încearcă să înțeleagă, răspunde, argumentează, întreabă, acolo unde, în Biblie, venirea îngerilor trezește frică și consternare. Ea nu, ea întreabă: cum se va întâmpla ceea ce ai spus? Gabriel este uimit de atâta hotărâre, încearcă să explice, vorbește despre dorința lui Dumnezeu de a deveni accesibil, de a se face cunoscut. Și, pentru o clipă, toată Creația rămâne suspendată, agățată de acea fetiță. Da, spune Maria. Da lui Dumnezeu, nebuniei lui, planului său. Iar dacă suntem astăzi aici, plini de speranță, căutători de iubire, datorăm asta acelui da.

Paolo Curtaz

Sursa: Paolo Curtaz