Creștin Catolic Blog

0

Așa cum m-a trimis Tatăl, așa vă trimit și eu pe voi

În seara aceleiași zile, prima a săptămânii, deși ușile locului în care erau discipolii, de frica iudeilor, erau încuiate, a venit Isus, a stat în mijlocul lor și le-a zis: Pace vouă! Zicând aceasta, le-a arătat mâinile și coasta. Discipolii s-au bucurat văzându-l pe Domnul. Atunci, Isus le-a zis din nou: Pace vouă! Așa cum m-a trimis Tatăl, așa vă trimit și eu pe voi…

0

Ajunge cu credulitatea deșartă

Drumul și creșterea credinciosului spre o conștientizare tot mai mare a realității divine care îl înconjoară și locuiește în el, nu constă cu siguranță în „demolarea, ci în completarea” adeziunii sale la Isus și la mesajul său. Pentru ca acest lucru să devină realitate, este necesar să punem mereu vinul nou al veștii celei bune în burdufuri noi…

Tată, glorifică-l pe Fiul tău

În acel timp, Isus, ridicându-și ochii spre cer, a zis: Tată, a venit ceasul: glorifică-l pe Fiul tău ca Fiul să te glorifice pe tine, pentru ca, precum i-ai dat putere asupra fiecărui om, să dea viață veșnică tuturor acelora pe care i-ai dat lui! Iar viața veșnică aceasta este: să te cunoască pe tine, singurul Dumnezeu adevărat, și pe cel pe care l-ai trimis, pe Isus Cristos…

Dumnezeu nu face. El face ca lucrurile să se facă

Teologul Carlo Molari, susținător al unei religii deschise față de evoluționism, a fost acuzat în 1978 de Dicasterul pentru Doctrina Credinței că are poziții care nu sunt conforme cu ortodoxia. Chiar și astăzi, la vârsta de 92 de ani, își revendică forța ideilor sale: „Schimbările culturale pot și trebuie să aibă impact asupra doctrinei”. El este cel mai mare teolog italian al zilelor noastre…

Mi-a fost dată toată puterea în cer și pe pământ

În acel timp, cei unsprezece discipoli au mers în Galileea, pe muntele hotărât lor de Isus. Cum l-au văzut, s-au prosternat în fața lui, dar unii se îndoiau. Apropiindu-se, Isus le-a vorbit: Mi-a fost dată toată puterea în cer și pe pământ. Așadar, mergând, faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i în numele Tatălui, și al Fiului, și al Sfântului Duh…

Îl voi ruga pe Tatăl și vă va da un alt Mângâietor

În acel timp, Isus le-a spus discipolilor săi: Dacă mă iubiți, veți împlini poruncile mele și eu îl voi ruga pe Tatăl, iar el vă va da un alt Paraclet ca să fie cu voi pentru totdeauna, Duhul adevărului, pe care lumea nu-l poate primi pentru că nu-l vede și nici nu-l cunoaște. Dar voi îl cunoașteți pentru că rămâne la voi și va fi în voi…

Isus din Nazaret. Om ca și noi?

Pentru Paul și creștinii săi, moartea lui Isus pe cruce a fost o rușine enormă, un skandalon, o piatră de poticnire. Cum putea să eșueze atât de lamentabil Mesia trimis de Dumnezeu, Mântuitorul lui Israel. Pentru bărbatul și femeia modernității, în schimb, nu moartea lui Isus pe cruce este de neconceput și de neînchipuit. Aceasta este de înțeles, ba chiar este aproape evidentă…

Dacă este dreaptă, nu este iubire

Prin însăși natura ei iubirea este nedreaptă, nu urmează regulile dreptății, fie ea civilă sau religioasă, potrivit cărora fiecăruia i se cuvine ceea ce merită, atât ca recompensă, cât și ca pedeapsă. Iubirea depășește spațiul restrâns al dreptății creat de oameni pentru a reglementa conviețuirea umană și a le garanta siguranța și merge mai departe, explorând lumi necunoscute…

Eu sunt calea și adevărul și viața

În acel timp, Isus le-a spus discipolilor săi: Să nu se tulbure inima voastră! Credeți în Dumnezeu și credeți în mine! În casa Tatălui meu sunt multe locuințe. Dacă n-ar fi așa, v-aș fi spus: Mă duc să vă pregătesc un loc? Și, după ce mă voi duce și vă voi pregăti un loc, voi veni din nou și vă voi lua la mine, ca să fiți și voi acolo unde sunt eu. Și unde mă duc eu, voi știți calea…

Eu sunt poarta oilor

În acel timp, Isus le-a zis: Adevăr, adevăr vă spun: Cine nu intră în staulul oilor pe poartă, ci sare prin altă parte, acela este un hoț și un tâlhar; dar cel care intră pe poartă este păstorul oilor. Acestuia portarul îi deschide și oile ascultă glasul lui; el își cheamă oile pe nume și le conduce afară. Când le-a scos pe toate ale sale, merge înaintea lor, iar oile îl urmează pentru că îi cunosc vocea…